Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.
Telefon: 1/313-6313
E-mail: jozsefvaros.plebania@gmail.com
Weboldal: http://www.jozsefvaros.plebania.hu
Anyakönyvek: 1777-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Bérkocsis u. – József krt. – Üllői út – Bókay János u. – Práter u. – Szigony u. – Baross u. – Koszorú u. – Nagy Fuvaros u.
Területi beosztás: Pesti-Déli Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Michels Antal

Plébániatemplom

Címe: 1082 Horváth Mihály tér
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: március 19., illetve következô vasárnap
Szentségimádás: január 7. és július 10.

Történet

Pest város növekvő lakossága már a XVIII. sz. első évtizedeiben sem fér el a város falain belül. Sorra alakulnak a külső települések. A városi tanács 1766-ban a településeket a Kerepesi (ma Rákóczi) út vonalával két részre osztva, közigazgatásilag megszervezi a Felsô- és Alsó-külvárost. Az Alsó-külvárosnak 1777. november 7-én a városi tanács a Józsefváros nevet adja. Ugyanezen évben e területen Batthyány József hercegprímás Szent József titulussal plébániát alapít. Elôzôleg domonkos és pálos szerzetesek miséznek a néhány száz, szétszórtan élô hívônek különféle (Rókus, Kálvária, Óhegyi) kápolnákban. Az új plébánia elsô temploma a mai helyén fából készül. A kőtemplom építését 1797-ben kezdik meg Tallher József terve alapján és 1798-ban már használatba veszik. A tornyok 1810-ben készülnek el. Kasselik Fidél (1814), majd Barcza Elek (1891–95) az elôzôleg klasszicista stílusú templomnak a millenniumra adja meg gazdag, neobarokk díszbe öltöztetve, mai alakját (900 m2). Az 1838-as árvízzel dacol a templom, de az egyszerű napszámos és kézműves híveinek 1342 szegényes házából 900 romba dôl. A hívek háromnyelvűek: német, szlovák, magyar. Az elsô magyar szentbeszéd 1870-ben hangzik el a templomban. Az árvíz után 100 évre a plébánia híveinek száma eléri a 120 ezret; ekkor Európa legnagyobb plébániájaként emlegetik. Területén a Nap u. 33. szám alatt Simor János hercegprímás katolikus elemi leányiskolát alapít. Az elsô világháború után pedig a bencések nyitnak gimnáziumot a Baross u. 62. sz. alatt. 1928-tól megkezdôdik a hatalmas plébánia felosztása. Négy új plébánia alakul területébôl. – 1979–1980 között a műemlék jellegű templomot a Műemlék Felügyelôség, a főegyházmegyei hatóság és a hívek áldozatkészségéből külsőleg renoválják. – A Főváros tulajdonában levô plébániaház egyházi kezelésben van. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 618. törzsszám alatt II. kategóriába sorolt műemlék.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/3. szám
Esztergom-Budapest 2023/2. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:Új Ember bolt