Elsőgyónás (bűnbánat szentsége) - Elsőáldozás (Oltáriszentség)

A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni.

Az Egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott 7 éves gyermek mielőbb elsőgyónáshoz és elsőáldozáshoz kell, hogy járuljon. Az általános iskolás kor kezdetén kell megtartani a felkészítést, de vallásukat aktívan gyakorló családok esetén, ha a plébános indokoltnak tartja, fiatalabbakat is lehet felkészülés után elsőáldozásra bocsájtani. Korábban már megkeresztelteknek az elsőáldozás előtt az elsőgyónást is el kell végezni.

A felkészülésre jelentkezni a területileg illetékes plébánián vagy a hitoktatóknál, illetőleg más plébánián is lehet. Budapesten a Szent István bazilikában, a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián (Bosnyák tér), illetve az Esztergomi Főszékesegyházban a plébánosnak a hozzá fordulók szentségekkel való ellátására teljes körű felhatalmazása van.

Felnőttek elsőáldozása és elsőgyónása: Aki meg van keresztelve, egyéni helyzetének megfelelő felkészítés után járulhat e szentségekhez.

Az elsőgyónást már elvégzetteknek gyónni lehet minden katolikus templomban a helyi szokásoknak megfelelő időpontokban, általában a vasárnapi szentmisék előtt, vagy alatt, vagy Budapesten a Ferenciek terén a Ferences templomban az alábbi rend szerint: minden nap 8-12 és 16-19 óráig, és minden hónap első péntekén 6-12 és 16-19 óráig. A budapesti Szent István bazilikában a következő honlapon található rend szerint: http://www.bazilika.biz .
Napjainkban a lisztérzékenyek szentáldozása egyre több helyen jelent megoldandó problémát. Az ilyen betegek számára a Központi Ostyaellátóból külön igényelhető ostya, melyet a többitől elkülönítve kell tárolni. Bővebb információ az Ostyaellátó telefonszámán: Tel.: 215-5813

Felkészülés a szentgyónásra, valamint lelkitükör innen érhető el!

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt