Budapest-Újpest-Megyeri Nagyboldogasszony Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1044 Budapest, Aschner Lipót tér 10.
Telefon: 1/231-0603
E-mail: ujpestmegyeriplebania@gmail.com
Anyakönyvek: 1946-tól. a korábbiak a Bp.- Újpesti Főplébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Városhatár – Duna – Tímár u. vonala – Tímár u. – Megyeri út – Kisfaludy u. (egyik oldala sem) – Labdarúgó u. (mindkét oldala) – Mildenberg u. – Baross u. – Szilas-patak – Óceán-árok.
Területi beosztás: Újpest-Rákospalotai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Pham Quoc Thai, Hung Domonkos SDB

Plébániatemplom

Címe: 1044 Aschner Lipót tér 10.
Búcsú: az Egyházi év utolsó vasárnapja (A templom Krisztus Király, a plébánia Nagyboldogasszony).
Szentségimádás: március 31. és május 26.

Történet

Újpest város szélén, a Károlyi grófok vadászházának környékén sok elhagyatott gyerek élt. Ide kérte 1907-ben P. Soós István, a karmelita rend tartományfônöke a Rocca di Papa-i nôvéreket, akik jutányosan megvásárolták a vadászházat. Az istállóból lett a templom, amely hamarosan kicsinynek bizonyult. Ezért 1926-ban kezdték nagyrészt a belga karmelita rend adományából építeni a mai templomot, amely 1933-ban lett kész. A hívek olyan szegények voltak, hogy a nôvérek népkonyhát tartottak fönn, még az építkezések alatt is. Óvodát, napközit és nevelőotthont működtettek árva és félárva gyermekek számára. Plébánia lett 1946-ban, de nemsokára Mária Konstancia zárdafőnököt és a nővéreket elüldözték az államosításkor. Márk Lajos, első plébánost börtönbe hurcolták. Balogh Antal és felesége házukat adományozták plébánia céljára, az ő kívánságuk volt, hogy Nagyboldogasszony legyen a plébánia neve. Az üldözések ellenére föllendült a lelki élet, a templomot kifestették, szépítették, átalakították, míg Dr. Tóth János plébános honfoglalást tartott: visszafoglalta a volt zárda egy részét. 1991-ben a Szalézi Rend vállalta a plébánia vezetését azzal az ígérettel, hogy majd a kollégiumot is visszaadják az Egyháznak. Első plébános Szikszai Sándor lett, de egyben itt van Don Bosco Rendjének Tartományfőnöksége is. A templom (420 m2) kifestése és restaurálása 1993-ban történt. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt