Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve plébániatemplom


Adatok

Címe: 1202 Budapest, Kossuthfalva tér 1–3.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: Jézus Szíve ünnepe
Szentségimádás: február 12. és szeptember 21.

Kapcsolódás

Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület

Ellátja: Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia

Történet

Szabótelep Szabó József 48-as honvéd földjeinek parcellázásából alakult 1895-tôl. Pesterzsébet város része 1924. január l-től. A Szabó József által adományozott téren – Kossuthfalva tér – 1901. október 27-én harangláb és kereszt áll. 1930. szeptember 14-én itt történik a templom alapkőletétele, és 1935. június 30-án – Jézus Szíve ünnepén – tiszteletére felszentelik a templomot. Addig a szentmisék a Marót u. 7. számú iskolában voltak. A templom, amely 240 m2 alapterületű, Dr. Fetter Géza vezetésével kezdett épülni, segített ebben, Sztankó Albert káplán, 1932-től Bérczi István káplán, – 1934-től Kiss László kihelyezett lelkész. Rupp Géza építész gót stílusra tervezte.

1936. szeptember 1-től Szolnoky János kerül ide lelkésznek, munkája nyomán felvirágzik a hitélet. 1937-ben plébánia lesz a lelkészség, és még ez év augusztusában kultúrházat avatnak. Mindenféle csoportok és szépen működő egyesület jellemzik a plébániát. 1940-ben két oldalhajóval, a bal oldali kereszthajóval és sekrestyével bővül a templom. 1941-ben felépül az új plébánia a mai helyén. A mellette lévő nagy telken óvoda épül 1943-ban. Jellemző a hitéletre, hogy 1938-tól 2 káplán is működött a plébánián. 1944-ben felszentelik az egyházközséghez tartozó Szent Antal kápolnát. A háború után az egyesületi és hitéletet visszaszorítják. 1961-ben új orgona készül, 1973-ban külsô és belső tatarozás, 1980-ban tetőjavítás történik. 1996-ban megtörténik a templom tetőzetének és külsejének felújítása. Ugyanebben az évben visszakapja az egyházközség kultúrházát. 1996-ban a templom homlokzatát felújítják. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt