Tokodi Szent Márton plébániatemplom


Adatok

Címe: 2531 Tokod, Kossuth u. 3.
Búcsú: november 11.
Szentségimádás: február 27. és október 12.

Kapcsolódás

Dorogi Espereskerület

Ellátja: Tokodi Szent Márton Plébánia

Történet

1181-ből származó oklevél a falu határát írja le. Az Árpád-kortól az Esztergom-szent-királyi keresztesek birtoka. Az 1570-es török adóösszeírás az elpusztult helyek közé sorolja. 1595-ben az esztergomi érsek szerzi meg és templomot építtet valószínűleg a középkori romokból. 1686-ban az újabb török dúláskor ismét elpusztul a helység, templomával együtt. Az 1701. évi visitatio canonica arról tudósít, hogy a kegyúr, a káptalan éppen új templomot építtet, 1786-ban összeomlás veszélye miatt azonban le kellett bontani. Az új birtokos és kegyúr, a nagyszombati Szent Istvánról nevezett papnevelő intézet emelteti 1786-ban a mai, barokk, műemlék jellegű templomot (448 m2). Ekkor kerül az újonnan épült templomba egy feltehetőleg felvidéki pálos templomból a barokk főoltár, szószék és mellékoltár. A mellékoltár felsőrészben harang alakú keretben látható olajfestményen a templom védőszentje: Szent Márton. 1987-ben a templombelső teljesen felújítva. – A jelenlegi temető közelében a XIX. sz. közepén épült Szentháromság-kápolna is műemlék jellegű. – A temető-kápolna 1936-ban épült. Tokod 1656-ban Tát filiájaként szerepel. 1688-tól Bajnához csatolják. 1698-ban lelkészt kap. Rövid ideig, 1711-tôl 1723-ig plébánia lesz. 1723-tól majdnem 200 éven át Dorog látja el filiaként. Az egyházi hatóság 1908-ban expositurává, 1920-ban önálló lelkészséggé, 1924-ben pedig plébániává teszi Tokodaltáró, Ótokod, Tokodüveggyár és Ebszőnybánya filiákkal. Plébániaháznak az esztergomi papnevelô intézet tokodi ingatlanát veszik meg. 1961-ben ezt elcserélik az egykori kántortanítói lakással, majd pár év múlva bővítik. 1985-ben átépítették, hittantermet alakítottak ki benne. 1993-ban az érsekség támogatásával tovább bővítették és a tetőterében lelkigyakorlatos rész épült. – A templomban 1970-ben téli kápolnát alakítottak ki, melyet 1984-ig hitoktatási teremnek használtak.

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt