Szent Lőrinc műemlék-kápolna


Adatok

Címe: Cziffra György u.–Margó Tivadar u. sarok
Búcsú: augusztus 10. követô vasárnap

Kapcsolódás

Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület

Ellátja: Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia

Történet

Grassalkovich Antal herceg 1812-ben kastélya mellé építtette. Akkor még a soroksári plébániához tartozott Pestszentlőrinc, ezért az ottani canonica visitatióban a következők olvashatók: „A kápolnának aranyos kis tor­nya van, benne egy kb. 80 fontnyi súlyú haranggal... Volt benne egy 4 változatú orgona, hordozható szószék, de nem volt keresztelőkútja. Egy nagy feszület és két háromkarú gyertyatartó, továbbá Szent Bonifáciusz ereklye, hordozható ereklyetartóban volt. Sekrestyéje nem volt, az oltár mögött volt egy ruhaszekrény, a gyóntatószék pedig a kórus egyik hajlásában... Állandó házi káplánja Vidovic Vitál ferences szerzetes atya volt 17 éven keresztül... Keresztelés, házasságkötés csakis a soroksári parochián történhetett...”

1856-ban Sina Simon báró renováltatta először a kápolnát, majd 1932-ben
dr. Szemere István helybeli földbirtokos. Ezt követte az 1977-es felújítás, majd 1994-ben kívül-belül renoválták. Minden vasárnap van egy szentmise ben­ne, mivel két lakótelep is épült a kápolna mellé. A kápolna 15 781. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel.

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt