Szent Ferenc Sebei Templom


Adatok

Címe: 1011 Budapest, Fô u. 43.
Tel: 1/201-8091
Búcsú: szeptember 17.
Szentségimádás: szeptember 26.

Kapcsolódás

Budai-Északi Espereskerület

Ellátja: Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia

Történet

A török idő alatti lelkipásztori tevékenységükért Buda visszafoglalása után a fe-rencesek a Duna partján megrongáltan maradt Magtúl Musztafa pasa mecsetét dervis-épületeivel együtt kérik és meg is kapják. Először ezeket használhatóvá teszik és egy ideiglenes templomot építenek. Majd fokozatosan alakítják ki hatalmas kolostorukat, amelyben novíciátusuk, teológiájuk is helyet kap. A templom építését 1731-ben kezdik meg Hans Jakab vezetésével. 1757-ben Zbiskó Károly bosnyák ferences püspök szenteli fel. A templombelső gazdag kiképzése többnyire ferences, művész testvérek munkája. II. József parancsára 1785-ben a ferencesek a megszüntetett ágostonosok országúti rendházát és templomát veszik át, eddigi kolostorukba pedig a Szent Erzsébet női, betegápoló rend tagjai költöznek Bécsből, akik 60 ágyas kórházat, a Marczibányi Alapítvány segítségével pedig 24 férőhelyes szeretetotthont létesítenek. Ma fővárosi szociális otthon. A műemlék templomot (468 m2) 1950–57-ig a területileg illetékes Szent Anna Plébánia látja el. 1957-től templomigazgatóság. A templomot – belső resta­urálással – 1982–91-ig az egyház helyi és külföldi erőfeszítésből, a Fővárosi Műemlék Felügyelőség ve­zetésével és anyagi támogatásával a százéves elhanyagoltságból terem­ tette újjá. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 155. törzsszám alatt I. kate­góriába sorolt műemlék.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt