Budapest-Békásmegyer-Ófalui Szent József Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1038 Budapest, Templom u. 18.
Telefon: 1/454-0571
E-mail: bekaspleb@communio.hu
Weboldal: http://www.bekasmegyer.plebania.hu
Anyakönyvek: 1769-től (hiányosan).
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Budapest határa, a Hegyláb utcától a HÉV vonaláig a magasfeszültségi vezeték, a HÉV – Budapest határa.
Területi beosztás: Óbudai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébániai kormányzó: Szili András

Plébániatemplom

Címe: 1038 Budapest, Templom u. 13.
Búcsú: május 1.
Szentségimádás: április 20. és december 25.

Történet

1212-ben Megyer, 1287-ben már Békásmegyer néven szerepel. Szőlő- és szántóföldjeit sokan birtokolják, többek között a Hunt-Pázmán nemzetség, a szigeti domonkos apácák, az esztergomi és az egri székeskáptalan, a budai, a dömösi társaskáptalan, a pi-lisi ciszterciek. A török időben a XVII. sz. második felére teljesen elpusztul. A török kiűzése után a Zichy grófok birtoka lesz, akik svábokat telepítenek le. Majd a Koronauradalomhoz tartozik. Ősi, a XIII. sz-ból származó templomának alapjait a csillaghegyi HÉV-állomás közelében találták meg, Fehéregyháza filiálisa volt. Ugyancsak a XIII. sz-ban területén épült királyi kápolna, amelyet Puszta-templomnak hívtak, 95 m2 alapterületen romjai még a múlt században álltak. 1930-ban egy villát építettek rá a Kossuth Lajos sétányon. – A letelepült sváb hívek a XVIII. sz. elején misére Óbudára jártak. 1754-ben kezdték meg a mai templom építését Scháden János Mihály építômester tervei alapján. 1764-re készül el a szentély, a mai hajó első harmada, 1766-ban szentelték fel. 1787–89 között fejezik be a templomépítést a mai formájában (222 m2). Műemlék jellegű. Falait 1929-ben támpillérekkel erôsítették meg. Barokk fő- és mellékoltárainak képeit Schwartz József festő festette, a főoltár mellett álló Szent Péter és Szent Pál szobrok Wéber J. Lénárt alkotásai. A templom ékessége az olasz eredetű Santa Conversatione Mária-kép, barokk szószéke és orgonája öregebb a templomnál. A templomban látható Szent Fábián és Sebestyén képet 1867-ben festették, ugyancsak a templomban látható két Szent Flórián kép az 1792-es és 1891-es nagy tűzvészekre emlékeztet. Óbuda filiájából 1756-ban létesül az egyházközség, de csak 1769-ben kap plébánost. 1946-ban a színkatolikus sváb lakosságot – 2281 személyt – kitelepítettek, helyükre 2221-en jöttek az ország különbözô tájairól. Területén épült a hatalmas Békásmegyeri lakótelep. Műemlékvédelem alatt áll a múlt században eklektikus stílusban épült plébániaépület, hasonlóképpen a mellette álló egykori katolikus iskola. A templomkertben barokk Maria Immaculata szobor és egy nagyméretű feszület áll. A templom teljes külsô felújítása 1997–98-ban elkészült. A templom 15 294. törzsszám alatt, a plébánia 15 297. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel.

További templomok és kápolnák a plébánia területén

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt