Piszkei Sarlós Boldogasszony Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 94.
Anyakönyvek: 1927-től, a korábbiak Nyergesújfalun.
Területi beosztás: Bajóti Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Süttői Szent Lipót Plébánia

Plébániai kormányzó: Tóth Bertalan

Plébániatemplom

Címe: 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 118.
Búcsú: július 2.
Szentségimádás: február 28.

Történet

Egykori neve Piszke. 1385-ben Lábatlani Hensling Pál birtoka. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék említést tesz -Pizke- plébánia László nevű papjáról. A települést azonban az 1570-es török összeírás már elpusztult helynek jegyzi. Középkori temp-lomának romjai még ma is láthatók. A török kiűzése után a középkori településtôl távolabb alakítják ki az új Piszkét magyar és fôképpen német telepesek. Az 1732. évi visitatio canonica errôl ezt jegyzi fel többek között: -Nyergesújfalu filiája. Gyulai Ferenc birtoka. Temploma nincs. Lakói újonnan betelepült svábok. A németektől 1792-ben emelt templom helyébe épül 1900-ban a mai templom (300 m2). 1919-ben expositura. 1926-ban önálló lelkészség. 1930-ban plébánia. 1947-ben a háborús károkat javítják ki. 1970-ben belsô festést végeznek. 1975-ben az új liturgikus teret alakítják ki. Az egyházi tulajdonban levő új plébániaház 1977-ben épült.

 

Fotó: Ligeti Edina

Fília:

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt