Budapest-Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 12-14.
Telefon: 1/283-3567
E-mail: pacsirtatemplom@t-online.hu
Anyakönyvek: 1937-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Nagysándor József u. – Helsinki út–Hold u. saroktól az Erzsébeti temető északnyugati sarkáig húzott egyenes – Szabad köz (egyik oldala sem) Alsó határút – Ritka köz – Ábrahám Géza u. – Eperjes u. – Wesselényi u. – Lázár u. – Szondi u. vonala – Szondi u. (mindkét oldala) – Török Flóris u. – Klapka u. – Ady Endre u.
Területi beosztás: Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébániai kormányzó: Tóth Zoltán Fülöp

Plébániatemplom

Címe: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér
A templomhoz urnatemető és osszárium is tartozik.
Búcsú: október 8.
Szentségimádás: március 29. és október 8.

Történet

Ez a hely ezer év előtt tölgyerdőkkel, mocsarakkal övezett, a Duna egyik mellékágával körülvett sziget volt. A település Csepellel párhuzamosan szárazon maradt földnyel-ven három község kapaszkodott meg: Gubacs, Soroksár és Haraszti. 1868-ban Grassalkovich birtokot parcellázták, a telkeket elkapkodták. Kialakult Erzsébetfalva telep és Kossuthfalva telep 1870-ben. Nemsokára 1876-ban kis templom épült. Elsô misézôje Peitler Alajos káplán. Anyaközség és anyaegyház Soroksár. A telepek rohamosan fejlôdtek. 1888-ban önálló község lett Erzsébetfalva. 1896-ban Kossuthfalvával nagyközség. 1932-ben lett Pestszenterzsébet. A pestszenterzsébeti plébániából leválasztott 396,4 hektár területen az egyházmegyei hatóság 1930-ban a Magyarok Nagyasszonya lelkészséget állítottak fel. A templom Diebold Hermann tervei szerint épült. Az építésben részt vesznek: Vajand Miklós, Szombati László, Dr. Décsei Géza lelkészek. A templom neogót stílusú, 32 m hosszú, 12 m széles, tornya 23 m. Hanauer Á. István megyéspüspök 1936. október l2-én Magyarok Nagyasszonya ünnepén benedikálta. Az üvegablakokat Nagy Sándor festôművész tervei szerint Johann Hugó üvegfestô valósította meg. Az ún. mustrákból összeállított ornamentika Vandrák Irén, Nagy Sándor tanítványának munkája. A fôoltárt Iván István ötvösművész készítette 1938-ban. Továbbá Mária-szobrot Jálics Ernô, a 15 stációs keresztutat Kopp Judit faragta. Az orgonát Gergely Ferenc orgonaművész tervezte 1960-ban. A mellékoltár Nuofer Lajos adománya. Az emeletes plébánia 1939-ben épült. A városi közgyűlés 1940. október 17-én a templomteret Magyarok Nagyasszonyának nevezte el. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt