Dági Alexandriai Szent Katalin Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 2522 Dág, Ady E. u. 1.
Anyakönyvek: 1789-től.
Területi beosztás: Dorogi Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Csolnoki Nepomuki Szent János Plébánia

Plébániai kormányzó: Rajk János

Plébániatemplom

Címe: 2522 Dág, Ady E. u. 5.
Búcsú: november 25.
Szentségimádás: április 29. és november 25.

Történet

A Dag, Daag, Tág néven szereplő középkori településnek, amely a maitól távolabb, a Dági patak táján feküdt, legrégibb okiratos említése 1262-ből való. Már ugyanezen időből ismert Szent Mihályról nevezett temploma is. Az 1332–37. évi pápai tized-jegyzék szerint Miklós nevű plébánosa 2 garast fizet. A középkori település és a plébánia a török időben elpusztul. Az 1570. évi török összeírás lakatlan pusztaként jegyzi fel. A török kiűzése után az esztergomi káptalan szlovákokat és németeket telepít le. Az 1732-es visitatio canonica ezt jelenti: „Káptalani birtok. Kesztölchöz tartozik (amely pedig filiája Nagy-Csévnek). Temploma nincs. Gyónóképes katolikus 105.” Az 1755-ös visitatio canonica arról számol be, hogy „Dágnak 2 fakeresztje van: az egyik a faluban a harangláb mellett, a másik a temetőben. A tisztán katolikus lakosok lélekszáma 252.” 1787-ben Csolnok filiája lesz, 1805-ben pedig újra plébánia. 1826-ban a kegyúr, az esztergomi káptalan építteti a mai, műemlék jellegű, klasszicista templomot (193 m2). Renoválva 1901, 1928 és 1958-ban. Új orgonája 1963-ban készült. – A plébániaépület egyházi tulajdon.

 

Fotó: Ligeti Edina

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt