Budapest-Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1046 Budapest Tóth Aladár u. 2-4.
Telefon: 1/230-2687
E-mail: szent3plebania@gmail.com
Weboldal: http://www.kapmegyer.hu
Anyakönyvek: 1989-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Városhatár – Óceán-árok – Szilas-patak – Rákospalota-Újpest vá. és Dunakeszi alsó vm. közötti vasútvonal.
Területi beosztás: Újpest-Rákospalotai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Kosinsky Béla

Plébániatemplom

Címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: Szentháromság vasárnap.
Szentségimádás: április 15. és október 23.

Történet

Az 1983–90 közt épülő új lakótelepen a Váci Püspökség 1989-ben hozza létre a plébániát. Dr. Tomka Ferenc plébános és Jávorka Lajos káplán egy tömbházban vásárolt lakásba költöznek, és 6 éven át ez lesz a lelkipásztori munka központja, a plébániai összejövetelek s a hétköznapi misék helye. A vasárnapi és ünnepi istentiszteletekre a közösség használhatta a lakótelep egyetlen 300 főt befogadó nagytermét, amely a politikai fordulatig a Kommunista Párt, majd utána az Önkormányzat tulajdona. A rendkívülien szekularizált lakótelepen, amelyen többségében fiatal családok (sok rendôr és katonatiszt) lakik, kezdetben 80–l00-an vettek részt a szentmisén. A közösség elsődleges céljaként kitűzött kölcsönös szeretet hatására nagyszámú felnőtt és fiatal tért meg. Főként általuk a templom elkészülésének idejére az egyházközséghez tevékenyen kapcsolódók száma 800 fôre nőtt. A templomnak az állami hatóságok eredetileg a lakótelep szélén jelöltek ki helyet. Hosszú küzdelemmel sikerült elérni, hogy a telep közepén épülhessen. A templom, illetve plébániaközpont alapkövét 1991-ben Marosi Izidor váci megyéspüspök tette le, megáldását 1995-ben Paskai László bíboros, esztergom-budapesti érsek végezte. Az épületegyüttes földszintje (1400 m2) magában foglalja a szentségi kápolnát (75 m2), amely a hétköznapi misék, a csend és az imádság helye, a nagytermet (400 m2), ahol a vasárnapi szentmisék és különböző összejövetelek, rendezvények is folynak, valamint hittantermeket, irodákat, papi lakásokat. Az alagsorban (1000 m2) helyezkednek el: az urnatemetô (Szôlôssy Enikő művészi szobraival), a karitász helységek, garázsok, raktár, műhely, tornaterem. A tetőtér (800 m2) beépített egyharmada egy lakrész, amelyben 3 szociális testvér lakik 1994 óta. Ôk vezetik az épületben működő mentálhygiéniás-családgondozó központot. A plébániaközpontot az alapító lelkipásztorok és a közösség elgondolásának megfelelôen B. Greskovics Klára és Becker Gábor építész-házaspár tervezte. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt