Budapest-Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia

Plébánia

Cím: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4–8.
Telefon: 1/369-0393
E-mail: szistvanp.iroda@gmail.com
Weboldal: http://www.ujpestkertvaros.hu
Anyakönyvek: 1947-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Szilas-patak – Baross u. – Mildenberg u. – Türr István u. – Nádor u. – Lázár Vilmos u. – Lázár Vilmos u. vonala – Görgey Artúr u. – Istvántelek vm.–Dunakeszi alsó vm. vasútvonal
Területi beosztás: Újpest-Rákospalotai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Horváth István

Plébániatemplom

Címe: 1046 Rákóczi tér 4–8.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: január 26. és augusztus 8.

Történet

Az 1920-as évek végén Újpesten már több mint 40 ezer katolikus élt. Dr. Hanauer Á. István váci püspök szorgalmazta egy új templom építését. Gróf Károlyi László 600 négyszögöl telket adományozott és Csík József apát-plébános gyűjtést indított az új templom építéséhez. 1936-ban készült el az elsô terv és 1940-ben a püspök újra szorgalmazta az építést. 1942. szeptember l2-én volt az alapkôletétel. 1944-ben a magyarországi harcok miatt az építkezés megakadt. Budapest ostroma után a hívek támogatás nélkül, saját erôbôl folytatták az építkezést. Az új, neoromán stílusú templom 1946-ra épült fel. Hossza: 40 m. Szélessége: 22 m. Magassága: 20 m. A 40 m magas toronyban egyetlen harang van a 118 kg-os „József” harang, amely Pétery József püspök úr iránti tiszteletbôl viseli nevét. Az új templom Szent István királyról kapta a nevét. A fôplébániáról káplán járt ki misézni. 1946-ban a kertvárosi hívek papot kértek. 1947. január l-jén a templom önálló plébánia rangot kapott és Pétery József püspök úr Brunáry Ferencet nevezte ki elsô plébánosnak. A templom alatt kriptatemetô van. Az 1960-as évek elején felszámolták a régi pesti temetôt, innen kerültek sokan örök nyugalomra ebben a kriptában. A temetô keresztjét a templom homlokzata elôtt állították fel. 1971–1975-ig felépült az új, kétszintes plébániaépület a megfelelô nagyságú, új hittanteremmel. 1991-ben a kiszolgált régi harmónium helyett új villanyorgonát állítottak a kóruson. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt