Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király (Bazilika, társszékesegyház) Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
Telefon: 1/317-2859
E-mail: hivatal@basilica.hu
Weboldal: http://www.basilica.hu
Iroda: 318-9159, Fax
Anyakönyvek: 1817-től
AZ EGYHÁZKÖZSÉG HATÁRAI: Radnóti Miklós u. – Duna – Vigadó u. északi oldala – Vigadó tér (északi oldal) – Deák Ferenc u. (páros o.) – Bajcsy Zsilinszky út (páros o.) – Váci út
Területi beosztás: Pesti-Belső Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Mohos Gábor
Helyettes plébános: Kovács Zoltán dr.
Káplán: Őri Imre

Plébániatemplom

Címe: 1051 Budapest, Szent István tér 1.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: június 29. és november 23.

Történet

 A mai Szabadság tér környékén 1786-ban II. József kívánságára megépítik a Neugebäude-t, az Új épületet. A város fala és a közte levô terület beépítésével 1772-ben foglalkozik legelôször a városi tanács. Itt alakul ki az Újváros, amely 1790-ben, II. Lipót koronázása emlékére kapja a Lipótváros nevet. Zitterbart János kis templomot épít. Egy polgár házat hagyományoz az egyháznak. Megalakul a lipótvárosi plébánia 18l7-ben 800–1000 hívővel. A kis templom a szabadságharc alatt, 1849-ben tönkremegy. A városi tanács a fejlődő területre és a fővárosra való tekintettel nagyobb, reprezentatív templom építését határozza el. Hild József kap megbízást, 1851-ben teszik le az alapkövet. Először a szentély körül a félkör alakú kápolna készül el, amelyet a plébánia ideiglenes templomaként használnak. A kupola beomlása után, 1868-ban Ybl Miklós a terveket átdolgozza és ő vezeti az építést. A belső Kauser József tervezése, amelynek kivitelezésére a legjelesebb magyar képzőművészek kapnak megbízást. Kohl Medárd 1905. november 9-én szenteli fel a templomot (4147 m2), amelyet XI. Pius 1931-ben basilica minor rangra emel. Szent István jubileumi évében, 1938-ban a kerületet Szentistvánvárosnak nevezik el. Ettől kezdve a plébánia nevében is ez szerepel a régebbi Lipótváros helyett. Az 1947-ben a leégett kupolát hamarosan helyreállították. 1971-ben a restaurált Szent Lipót kápolnában alakították ki Dominek György terve szerint a Szent Jobb őrzési helyét, ámde ezúttal is az Ereklyét zárt tabernákulumba helyezték el, az érdeklődők, a hívek nem láthatták, következésképpen a látogatni kívánók nem kereshették fel. A Szent Jobb 1983-ban került a nyilvánosság elé, amikor Lékai László bíboros, prímás, érsek az ôrzési helyet Szent Jobb kápolnává nyilvánította és elrendelte a golyóálló üveggel ellátott, biztonságos tárló készítését. Ezt az új őrzési tárlót Paskai László bíboros, prímás, érsek áldotta meg 1987-ben, Szent István halálának 950. évfordulóján. 1988-ban a Szent Jobb innen indult el az országjárásra. 1983-ban megkezdődnek a felújítási munkák. Megújul a főkupola, az északi és déli torony, az apostolgaléria. Folyamatosan halad a belső rekonstruálás. Az altemplom egy részén urnatemető létesül. A bazilika az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 457. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék. 

 

Fotó: Thaler Tamás

További templomok és kápolnák a plébánia területén

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt