Süttői Szent Lipót Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 2543 Süttő, Templom tér 1.
Telefon: 33/474-389
E-mail: szentlipot@gmail.com
Anyakönyvek: 1716-tól.
Területi beosztás: Bajóti Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Tóth Bertalan

Plébániatemplom

Címe: 2543 Süttő, Templom tér 1.
Búcsú: november 5.
Szentségimádás: február 25. és július 28.

Történet

Neve régi okiratokban Sedthwy (Sédtő), Sitteu, Siktó. 1295-ben a Csák nemzetség birtokolja. Zsigmond király 1388-ban koronázási ajándékként Kanizsai János érseknek adja. A török időben és a felszabadítási harcokban elpusztult helységet Elzászból telepítik be többnyire katolikusokkal. 1755-ben 461-en lakják. 1701-ben Dorog filiája. 1716-tól plébánia. Középkori templomáról Pázmány 1617–1622. évi urbáriuma így emlékezik meg: „A töröknek hódolt falu temploma el van hagyatva.” Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Szent Lipót tiszteletére emelt temploma építés alatt”. Az 1755-ös visitatio canonicából pedig pontosabban megtudjuk, hogy 1732-ben egy romos kápolnát nagyobbíttatott és építtetett át Szent Lipót tiszteletére templomnak Esterházy Imre hercegprímás. A mai műemlék jellegű, barokk templomot (300 m2), valószínűleg az elôbbinek helyén, Batthyány József hercegprímás építtette, amint a homlokzatán levô tábla hirdeti: 1778-ban. Renoválták 1938-ban és a háború után. Ugyanígy az egyházi tulajdonban levô, 1772-ből származó plébániaházat is. – A kálvárián 1748-ban emeltek kápolnát Szent Ilona tiszteletére, 1856-ban felújították. Időközönként szentmisét mondanak benne. 

 

Fotó: Ligeti Edina

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt