Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolna


Adatok

Címe: 1032 Budapest, Bécsi út 175.
Búcsú: május 24.
Szentségimádás: január 24. és október 29.

Kapcsolódás

Óbudai Espereskerület

Ellátja: Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolnaigazgatóság (Szaléziak)

Történet

Fischer Ágoston pápai káplán, az óbudai Jó Pásztor-templom buzgó igazgatója 1912-ben a Kiscelli u. 79. szám alatti épületet megvásárolja, és benne a „Senki fiai”  –, majd a „Szent Alajos Fiúmenedékházat” rendezi be. Ennek egy szobájában alakít ki kápolnát. Tragikus halála után 1920-ban a szalézi atyák veszik át az intézetet. 1927-ben megveszik a Bécsi út 175. szám alatti telket és romos házat, és ebből alakítják ki a Segítő Szűz Mária kápolnát. A háború alatt megrongálódik. 1946 nyarán P. Várhegyi Ernő igazgatósága alatt renoválják, és 1948-ban kibővítik. A szerzetesrendek szétoszlatása után 1951-től az esztergomi főegyházmegyéhez tartozó kápolnaigazgatóságként működik. 1981-től Kabar Sán­ dor átrendezi és korszerűsíti a kápolna belső elrendezését, ill. művészi kialakítást kölcsö­ nöz a szent térnek. 1991-ben a régi kápolnát és a hozzá tartozó épületet visszaveszi a szalézi rend, és P. Peisch Ferenc igazgatóságával a folyamatosan felújított rendházban szerze­ tesközösséget hoz létre. Ez a rendi kispapképzés központja is. Ugyancsak 1991-ben átve­ szik a közeli Szent Margit Kórház lelkipásztori ellátását. 1994-ben az eredeti, immár kicsi­ nek bizonyuló kápolnát lebontják, és kibővítve, a belső légtérrel és kórussal megnagyobbít­ va, látványos szálkagerendás tetőszerkezettel ellátva építik újjá. 2006-ban a szentély új, művészi tűzzománc- és tölgyfa-harmonizációjú oltárt, ambót, keresztet, és egységes belső kialakítást nyer. 2002-ben itt épül fel a magyar szalézi tartomány központja, így a kápolna egyben központi liturgikus ünnepségek színhelye is.

A szentély oltárszekrényének fedőlapját (Égő csipkebokor) és a keresztúti képek többségét P. Kákonyi Asztrik ferences festőművész készítette 1983-ban. A főoltárkép a megdicsőült Krisztust ábrázolja Rácz Gábor iparművész 29 darabból álló tűzzománc kompozíciója alapján.

A kápolna-berendezés elengedhetetlen hitbéli kellékei a szentélyben kiemelt helyen található Segítő Szűz Mária szobor, az oldalfalon található szent tanító és tanítvány, Bosco Szent János és Savio Szent Domonkos, ill. a hátulsó részben könnyen és állandóan megközelíthető Páduai Szent Antal szobor. A kápolna hátulsó falán található bölcső-előlap Savio Szent Domonkosnak a szülési veszélyeztetettséggel bajlódó anyák iránti közbenjárására utal.

A kápolnához a bejárattal átellenben kis lourdes-i-barlang és Szűz Mária-szobor tartozik, amely immár közel fél évszázada az eleven helyi Mária-tisztelet jeles bizonyítéka.

A lelkészségen család-, ifjúságpasztoráció ill. gyerek-, ifjúsági- és felnőtt-katekézis folyik. Baba-mama klub, felnőttképzés, sportfoglalkozások, nyugdíjas klub, házas- és missziós-kör, felnőtt- és gyermekénekkar, ifjúsági központ egyaránt megtalálható lelkipásztori tevékenységükben.

 

Fotó: Ligeti Edina

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt