Budapest-Remetekertvárosi Szentlélek plébániatemplom


Adatok

Címe: 1028 Budapest, Máriaremetei út 34.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: Pünkösd ünnepe
Szentségimádás: május 28. és december 9.

Kapcsolódás

Budai-Északi Espereskerület

Ellátja: Budapest-Remetekertvárosi Szentlélek Plébánia

Történet

Remetekertváros a századforduló idején, az akkor alig 2000 lakosú Pesthidegkút csaknem lakatlan külterülete volt. A 30-as években kezdett kiépülni, amikor a terület parcellázásra került. A fejlődés során kezdtek a nehézségek megmutatkozni a hívek lelkipásztori ellátása terén. Összesen csak két templom volt, mindkettő 2 km távolságra Remetekertvárostól. Felvetődött egy szükségkápolna létrehozása, mely Slachta Margit szociális testvér nevéhez fűződik. Ô ugyanis bérbe vette szülőházuk egy részét és a Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság 19l2/1929. sz. engedélyével nyilvános kápolnaként működtette. Először egy papi otthonból kértek misézőket, majd 1933-ben Dr. Bozsik Pál, gyöngyösi prépost-plébános, Budapestre költözése után - Slachta Margit felkérésére elvállalta napi szentmise és minden lelkipásztori funkció ellátását. A hívek számának növekedésével egyre sürgetőbb lett a remetekertvárosi plébánia és egyházközség megszervezése és egy templom felépítése. Első lépésként altemplomot és abban kriptákat kellett létrehozni és azokat eladni, hogy a templom felépítésének költségeit fedezni tudják. Számos nehézség legyôzése után 1937 adventjében megtörtént a templom alapkőletétele, 1942. június 29-én pedig Shvoy Lajos megyéspüspök úr által történt felszentelése. A templomot Dr. Lechner Jenő műegyetemi tanár tervei szerint Iványi Gyula építészmérnök építette, 712 m2 területen. A templomot 1978-ban műemlék jellegű-vé nyilvánították. Az eredetileg tervezett főoltárkép és szobrok nem készültek el, így l982-ben Pogány Géza festőművész alkotta meg a jelenlegi főoltárképet, amely a Szentlélek eljövetelét ábrázolja. A templom művészi értékeit képviseli Molnár C. Pál festôművész alkotása, jelenetek Remete Szent Pál életébôl. Erről a képről kapta nevét az egyik kápolna. Dr. Manojlov László - szülei emlékére - különböző antik tárgyakat adományozott, amelyeket fent nevezett kápolnában helyeztünk el. Feszty Masa Szűzanyát ábrázoló festménye a Szűz Mária kápolnát díszíti. A plébánia közvetlenül a templom mellett van. Az épületet 1939-ben vásárolták meg, mindössze egy szoba, konyha, éléskamrából állott. Jelenlegi állapotát 1979-ben nyerte el. A templom 15 215. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a székesfehérvári egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt