Margitszigeti Szent Mihály-Kápolna


Adatok

Búcsú: szeptember 29. utáni vasárnap

Kapcsolódás

Óbudai Espereskerület

Ellátja: Margitszigeti Szent Mihály Kápolnaigazgatóság

Történet

A premontreiek még a rendalapító, Szent Norbert életében letelepednek hazánkban. A szigeti, Szent Mihály főangyal prépostsági egyházat egy 1234 körüli hivatalos premontrei kolostorjegyzék említi.

A török időkben elpusztult prépostsági templomnak délkeleti falrésze megmaradt.
Az e körül 1923-ban végzett ásatások során feltárt alapokra építették 1932-ben, Lux Kálmán gondos restaurációs terve alapján, a mai kápolnát (145 m2), amelyet Serédi Jusztinián bíboros áldott meg ugyanezen év szeptember 29-én. A feltáráskor kiderült, hogy az alapfalak alatt egy még régebbi kápolna alapjai húzódnak meg.

A kápolna közelében a domonkos apácák középkori templomának és zárdájának régészetileg védett műemlék-romjai láthatók. E kolostorban élt 1252-től Árpád-házi Szent Margit. A kolostort a török pusztította el. A premont­rei templom és kolostor romjai 15 746. törzsszámon, a domonkos apácák kolostorának romjai 15 747. törzsszám alatt, II. kategóriába sorolt műemlék.

1971. január 17-én áldották meg Szent Margit valószínűsített sírján a márvány emlé-ket. Lékai László bíboros kezdeményezésére minden év január 18-án – Szent Margit ünnepén – a főpásztor mutat be szentmisét. A margitszigeti Szent Mihály prépostság címét az esztergom-budapesti érsek adományozza.

 

Fotó: Ligeti Edina

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:Új Ember bolt