Becket Szent Tamás-Kápolna


Adatok

Címe: Esztergom-Szenttamáshegy
Búcsú: szeptember 15.

Kapcsolódás

Esztergomi Espereskerület

Ellátja: Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia

Történet

Szenttamás 1895-ig önálló község és a vízivárosi plébánia filiája. A hegy és városrész nevét arról a prépostságról és 6 tagú káptalanról kapta, amelyet az 1170-ben vértanúságot szenvedett Becket Tamás canterburyi érsek tiszteletére alapított egyesek szerint Bánfy Lukács, mások szerint Jób érsek, ill. III. Béla és felesége. A török a hegyen Depedelen-nek nevezett erődítményt emelt. A prépostság templomával együtt elpusztult. – A hegyre 1823-ban Benyovszky János c. püspök, kanonok építtette a Fájdalmas Szűz tiszteletére a klasszicista, műemlék jellegű kápolnát (törzsszáma 2330., alapterülete 41 m2), amelyhez hat-stációs keresztút vezet fel. Az előtte látható, műemlék jellegű szoborcsoportozat (feszület, Szűz Mária, Szent János, Mária Magdolna) 1781-ből való, a bazilika építése előtt a Várhegyen állott. – Becket Szent Tamásnak feledésbe ment kultuszát dr. Lékai László bíboros felújította. A kápolnában elhelyezte Becket Szent Tamás ereklyéjét, 1977-ben pedig felavatta magyar és angol nyelvű emléktábláját. – A prépostság címét a székeskáptalan egyik kanonokja viseli. A kápolnában régebben rendszeresen, újabban alkalomszerűen tart szentmisét a plébánia.

 

Fotó: Mudrák Attila

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt