Budapest-Pestszentlőrinci Szent László Plébánia (Havannatelep)

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
Telefon: 1/291-1926
E-mail: sztlplebania@szentlaszlo-havanna.hu
Weboldal: http://www.szentlaszlo-havanna.hu
Anyakönyvek: 1946-tól
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Darányi u. – Új temető u. – Kőbánya-Kispest vá.-Pestszentimre felső vm. vasútvonal – Üllői u. – Margó Tivadar u. – Baross u.
Területi beosztás: Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébániai kormányzó: Tihanyi Péter

Plébániatemplom

Címe: 1181 Kondor Béla sétány 6.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: június 27.
Szentségimádás: február 13. és október 6.

Történet

Az „Állami lakótelep” az első világháború idején lőszertelep volt. A barakkokat a háború után lakásokká alakították át az elcsatolt országrészekből menekültek, kitelepítettek számára. Erdélyből, Felvidékről és a Délvidékről kb. kétezer család költözött ide, 1920–22 között. Sok szegénységet, nyomort éltek és láttak az itteniek. A jól összekovácsolódott közösség templomot szeretett volna. Az 1934. április 27-én alakult Oltáregyesület vette kézbe az ügyet. 1934. május elején már el is kezdôdött a templom építése, Fanta István műépítész tervei és irányítása révén (négy lakás lett átalakítva!) Az ő munkája az oltárkép is, mely Szent László királyunkat ábrázolja. A templomot Dr. Wimmerth Béla prépost szentelte fel, 1935. június 29-én. Ekkor még a pestszentlőrinci Főplébániához tartozott, innen látták el. Kiss István káplán, Szabó László hitoktató (először ő misézett a félig kész templomban 1934. december 8-án), Csábi Vilmos, majd 1940–46-ig Somogyi László volt a hitoktató, templomot, híveket ellátó lelkész. 1939-ben készültek el az oldalhajók és egy színes üvegablak, Szent István király felajánlja a koronát és országot a Szűzanyának (Ligeti Sándor munkája). A templom és közössége 1946. október 6-án nyerte el az önálló plébániai rangot. A II. világháború alatt a templom épülete megrongálódott, bombatámadás is érte, de a hívek áldozatkész munkájával sikerült helyreállítani. 1960-ban lehetôség nyílt a templom korszerűsítésére, bővítésére (raktár címen hittanterem lett kialakítva). 1976-ban „halálra ítélték” a telepet. Az évtizedek alatt összeszokott lakóközösség tagjait a város legkülönbözőbb lakótelepeire szórják szét, megkezdődik a lakások lebontása. A megmaradt templom körül hatezer lakásos, tízemeletes házak épülnek, a Havanna-lakótelep. Kb. csak 50-60 család költözik vissza, a többi lakás az ország minden részébôl jött emberekkel telik meg. Mivel nem volt, szükségessé vált plébániaépületet is létrehozni. Patty Károly üzemmérnök tervei alapján épült. l990. február 11-én Marosi Izidor váci püspök szentelte fel. A nagyon megromlott, megkopott templom épületét 1992–95 között sikerült teljesen felújítani. 1997-re a plébánia épülete kinőtte kereteit. Közösségi és hitéleti célok miatt a részben bővített tetőtér helyére egy teljes szint készült. A szerkezeti és tetőfedési munkák év végére befejeződtek. Az alapterület teljes birtokba vételére 1998-ban kerül sor. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt