Budapest-Újpesti Szent József Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1045 Budapest, Nap u. 15
Telefon: 30/517-5651
E-mail: roska.peter@katolikus.hu
Weboldal: http://www.szentjozsef.hu
Facebook: FB oldal
Anyakönyvek: 1947-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Elem u. – Rózsa u. (mindkét oldala) – Munkásotthon u. – Erzsébet u. – Nyár u. – Berda József u. – Mártírok u. – Dugonics u. – Madridi u. – vasútvonal
Területi beosztás: Újpest-Rákospalotai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Roska Péter

Plébániatemplom

Címe: 1045 Budapest, Katona József u. 16.
Búcsú: május 1.
Szentségimádás: július 11. és augusztus 26.

Történet

Az újpesti Főplébánia egyháztanácsa a váci püspök kezdeményezésére 1932. február 15-én határozott arról, hogy az „Újpest-turján”-nak nevezett városrészen templomot épít. A várostól adományozott telken (696 m2) a Katona József u. és a Nap u. találkozásánál épült fel a templom (355 m2), amelynek terveit Aggházy Tibor készítette, kivitelezésével pedig a Szilágyi-Schrott céget bízták meg. Az új templomot 1934. augusztus 26-án szentelte fel Hanauer Á. István váci püspök Szent József tiszteletére, tekintettel a környéken lakó munkás és iparos lakosságra. 1934–36 között hitoktatók, káplánok látták el a templomot. 1946. április 12-én Pétery József váci püspök önálló lelkészséget szervez – kijelölve határait –, majd 1947-ben plébánost nevez ki. A templom freskóit Takács István festôművész 1975-ben készítette. Az orgonát 1982-ben a Váradi és fia cég építette. 1995-ben Molnár László építészmérnök tervei alapján közösségi teremmel bôvítették a sekrestyét. A plébániaépület 1958-ban eltartási szerzôdéssel került az egyházközség tulajdonába. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt