Esztergom-Szentgyörgymezei Szent György Plébánia

Plébánia

Cím: 2500 Esztergom, 48-as tér 1.
Telefon: 33/313-734
E-mail: iroda@szentgyorgyplebania.hu
Weboldal: http://www.szentgyorgyplebania.hu
Anyakönyvek: 1801-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Városhatár – Nagy-Duna – Molnár u. – Szent István tér – Dobozi Mihály u. (egyik oldala sem) – Vaskapui u. – Bánomi u. – Gesztenyés u. – Kökényes u. – Magyary László u.
Területi beosztás: Esztergomi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Kiss-Maly László

Plébániatemplom

Címe: 2500 Esztergom, 48-as tér 1.
Búcsú: április 24.
Szentségimádás: január 2. és augusztus 12.

Történet

Középkori település. A Szent György vértanúról nevezett zöldmezei prépostságot, amely társaskáptalannal volt egybekötve, egyesek Szent István alapításának tartják. 1230-ból hiteles okirat tesz említést róla. XIII. sz.-i okiratok több prépostjának nevét is közlik. 1337-ben Telegdi Csanád érsek roskadozó templomát újjáépítteti, bővebb javadalmakkal látja el a prépostságot, a kanonokok számát pedig 4-ről 8-ra emeli. A káptalan mellett külön lelkész végzi a lelkipásztori teendőket (parochialis sacerdos). A török időben a prépostsági templom és a kanonoki házak elpusztulnak. Az 1732. évi visitatio canonica szerint: „Szentgyörgymezőn még láthatók a régi, prépostsági templom romjai.” E romokra építi Csáky Miklós hercegprímás a mai templomot 1755-ben. Műemlékileg védett, törzsszáma: 2343. A templomban azonban csak évenként egyszer, Szent György ünnepén mondanak szentmisét, amelyre a hívek körmenetben jönnek a vízivárosi templomból. Vasárnaponként az itt élő hívek a Bakács-kápolnába vagy a vízivárosi templomba járnak. 1780-tól kérik a plébánia felállítását. Batthyány József hercegprímás 1796-ban megveszi a templom előtt álló házat plébánia céljaira. Prímási széküresedés idején, 1800. október 28-án a Helytartótanács nyilvánítja plébániának. Első plébánosa Neymayer Mihály vízivárosi káplán. A plébániát és a templomot a kegyúr – a mindenkori érsek – mellett támogatják a székeskáptalan azon tagjai, akik a szentgyörgymezei préposti címet viselik. A török kiűzése után a plébánia területén szlovákok és németek is letelepednek, akik hamarosan elsajátítják a magyar nyelvet. Így 1850-tôl szükségtelen a szlovák és német nyelvű szentbeszédek tartása. Simor János hercegprímás óvodát, leányiskolát és árvaházat létesít a szentgyörgymezői plébánia területén. A községet 1895-ben egyesítik Esztergom szabad királyi várossal. A hívek vallásos lelkületérôl vall a plébánia területén levő, ma is gondozott 15 kereszt, illetve szobor, amelyek közül 14 a XVIII. sz.-ból származik. A plébánia saját kezelésű temetővel rendelkezik, amelyben számos papi sír van. Ravatalozó kápolnája, az 1835-ben épült ún. Miklósffy-kápolna műemlék jellegű (törzsszáma: 2349). A szőlőhegyekben 1754-ben épült, majd 1814-ben felújított Keresztelő Szent János kápolna búcsúját június 24-ét megelőző, vagy követő vasárnap tartják meg. Nyáron minden vasárnap van a kápolnában szentmise. – A plébániaház egyházi tulajdon. Műemlékileg védett, törzsszáma: 2335.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt