Budapest-Rákoscsaba-Újtelepi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39.
Telefon: 1/258-4074
E-mail: plebania.ujtelep@gmail.com
Weboldal: https://szenterzsebetplebania.hu/
Anyakönyvek: 1936-tól
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Szilas-patak – Budapesti út – Futórózsa u. – Veres Péter út – Jókai Mór u. – kerülethatár (Pesti határút vonala – Rákosligeti határút vonala) – Cinkotai út – Simongát u.
Területi beosztás: Rákosi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Zsiga Péter

Plébániatemplom

Címe: 1171 Budapest, Árpád-házi Szent Erzsébet park
Búcsú: november 19.
Szentségimádás: április 13. és november 18.

Történet

A plébánia területét Rákoscsaba Ófaluból választották le. A szervezô lelkész Kránitz Imre. A templomépítés ötlete 1933-ban fogant meg a környék népében. Az építkezés 50 000 akkori pengôbe került és már a háború befejezése elôtt elkészült. Egyszerű csarnok épült. 1940-ben Zadravetz István tábori püspök áldja meg. Lux Miklós püspöki tanácsos plébánossága alatt alakul modern liturgikus belseje, ekkor készül orgonája. Az oltár anyaga süttôi márvány, a terveket Sámson József építész készítette. 1956-ban a bevonuló szovjet csapatok szétlôtték a templom fôbejáratát. Ekkor kapta a templom új homlokzatát ezüsthegyi terméskôbôl és épült meg ízléses, modern harangtornya. Dr. Zsóka Sándor szentszéki bíró plébánossága alatt kiépül a környezet, amely alkalmas körmenetek és más rendezvények megtartására. A plébánia teljes belsô felújítása 1995-ben készült el. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti fôegyházmegyéhez.

További templomok és kápolnák a plébánia területén

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt