Budakalász - Szentistvántelepi Szent István Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 2012 Budakalász, Széchenyi u. 51.
Weboldal: http://szentistvantelepi.plebania.hu
Anyakönyvek: 1948-tól.
Területi beosztás: Szentendrei Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

Plébániai kormányzó: Varga Zoltán

Plébániatemplom

Címe: 2012 Budakalász, Széchenyi u. 51.
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: március 5. és október 31.

Történet

Szentistvántelep újkori település. Az első világháború után az „Akarat" szövetkezet parcellázta ki a területet. Ez lett a neve is. 1925. augusztus 20-án ünnepélyesen a Szentistvántelep nevet kapta. Ekkor még egyházközségileg Pomázhoz tartozott. 1948. augusztus 18-án Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök önálló lelkészséggé nyilvánította. Az első lelkész Szentirmay Károly pomázi hitoktató. 1948. június 20-án a megyés főpásztor ünnepélyes keretek között letette a szentistvántelepi templom alapkövét. Titulusnak Szent István királyt jelölte meg. Közigazgatásilag 1948-ban a területet Budakalászhoz csatolták. Az anyakönyvezés 1948. szeptember 1-től íródik. Elkezdődött a templomépítés, majd 1950-ben félbemaradt. Helyette egy 6 x 12 m-es kápolna készült, melyet 1949-ben, virágvasárnapon Tölgyes Kálmán pomázi plébános áldott meg. Az 1960-as népszámlálás szerint a telep lakossága 828 fő. A hívek száma évről-évre csökken, mivel az idős lakosság elhalálozik és az új lakók vallásukat alig vagy nem gyakorolják. 1962-ben Soós József kerül a telepre lelkésznek Válról. Az új fiatal lelkész feladata, hogy a templomépítés engedélyezését és az akadályokat vizsgálja. 1963-ban elkezdődik a templomépítés társadalmi munkában. A templom 1965-re készül el és Szent István királyunk tiszteletére szentelték fel. Soós Józsefet Gyarmati István váltotta fel, majd Horváth Sándor került az egyházközség élére. A templomot 1969-ben emelték plébánia rangra. Az egyházmegyei határok rendezése során, 1993-ban került az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez. 2003-ban torony épült a templomhoz. A szentistvántelepi plébániát a budakalászi plébános látja el.

 

Fotó: Ligeti Edina

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt