Budapest-Külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 28.
Telefon: 30/523-8382
E-mail: mariamosolya@gmail.com
Weboldal: http://rokolyautca.plebania.hu
Anyakönyvek: 1943-tól, előtte a Bp.-Angyalföldi Szent László plébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Kámfor u.– Tatai u.– Tahi u.– Hajdú köz – Násznagy u.
Területi beosztás: Pesti-Északi Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia

A papi közösség moderátora: Varga Norbert
A papi közösség tagja: Riesz Benendek, Válóczy József dr.
Kisegítő lelkész: Pál Ferenc
Diakónus: Kuzmányi István

Plébániatemplom

Címe: 1131 Budapest, Rokolya u. 28.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: május 24.
Szentségimádás: április 7. és november 21.

Történet

1939-ben alakul meg a Kisegítô Kápolna Egyesület, amely a Szent László út (Mautner Sándor u.) 143. sz. ház alagsorában nyit kápolnát. 1940-ben az angyalföldi Szent László plébánia északi területébôl leválasztott részen önálló egyházközség lesz. 1941-ben a Fővárostól kapott telken megindul a templom, kultúrház, lelkészlakás építése Brestyánszky Tibor építészmérnök terve szerint. A tervbôl azonban csak a kultúrház rész készül el a háborús nehézségek miatt. Ezt alakítják át 1943-ban kápolnává. Ugyan-ezen évben önálló lelkészség lesz. 1946-ban harangtorony épül, amelybe az ipolysági templomból a háború alatt hadicélra leszerelt harangok kerülnek. 1965-ben kibôvítik a lelkészlakást. 1968-ban az egyházi hatóság plébániai rangra emeli a lelkészséget. A templom (320 m2) belsejét 1969-ben újítják fel és ekkor alakítják ki liturgikus terét. 1979-ben külsô renoválást végeznek. A plébániaház egyházi tulajdon.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt