Lábatlan Szent István király Templom

Képgaléria
Fília

Cím: 2541 Lábatlan, Dózsa György u. 61.
Területi beosztás: Bajóti Espereskerület
Területileg illetékes plébánia: Piszkei Sarlós Boldogasszony Plébánia

Lelkipásztorok

Ellátja: Piszkei Sarlós Boldogasszony Plébánia

Templom

Címe: 2541 Lábatlan, Dózsa György u. 61.
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: augusztus 21.

Történet

Lábatlan nevével először egy 1267. évi okiratban találkozunk. 1452-ben az esztergomi káptalan örököl itt birtokot. 1519-ben Bakócz Tamás érseknek is van itt birtoka. – Egy 1400-ból származó okirat a lábatlani Szent Mihály-kápolna igazgatójáról, István papról tesz említést. – A település a török időben nem pusztul el teljesen. Az 1732. évi visitatio canonica szerint Lábatlan Nyerges filiája, lakói többnyire reformátusok; az ősi templom is, amely a XV. sz.-ban épült, 1720 körül az ő birtokukba került. A visitatio canonica hírt ad a település határában, az erdőségben álló Visitatio-templomról is, amelyet a feljegyzés szerint zarándokok keresnek fel nagy számban. E templom a XV. sz.-ból származó, a török időben elpusztult domonkos kolostor köveiből épült. Később azonban ez is tönkrement, köveit 1792-ben a piszkei templom építésénél használták fel. – A néptől „apácakert”-nek nevezett területen a XV–XVI. sz.-ban domonkos apácakolostor állott. Lábatlan 1927-től Piszke (Lábatlan II.) filiája. Mai temploma 1938-ban épült. 1939–1950 között a Legszentebb Üdvözítő leányai napközi otthont és óvodát vezetnek. Templomát (144 m2) 1947, 1970 és 1978-ban újították fel. 2000-ben a tető-szerkezetet átépítették és külsőleg bevakolták.

 

Fotó: Ligeti Edina

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt