Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.
Telefon: 1/356-0089
E-mail: felsokrisztina@felsokrisztina.net
Weboldal: http://www.felsokrisztina.net
Anyakönyvek: kereszteltek és halottak 1936-tól, házasultak 1940-től,
a korábbiak a krisztinavárosi plébánián :
A közösségi ház alatt urnatemető működik. :
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Istenhegyi út – Fodor u. – Thomán István út – Csorna u. – Hangya u. – Költő u. – Csonka u. – Denevér u. – Szúnyog u. – Tállya u. – Bürök u. – Németvölgyi lépcső – Németvölgyi u. – Liptó u. – Hegyalja út – Kálló Esperes u. – Hegyalja út – Alkotás u. – Kiss János alt. u. – Ugocsa u. – Orbánhegyi út – Királyhágó tér (teljesen) – Németvölgyi út
Területi beosztás: Budai-Északi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Gábor Elemér dr.
Diakónus: Egri László dr.

Plébániatemplom

Címe: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: június 24.
Szentségimádás: március 2. és július 25.

Történet

A húszas évek második felében Szelényi István misézőhelyet létesít a Fürj utca 26-os számú házban. 1929-ben megalakul a Csörsz utcai Kápolna Egyesület. A hívek számára rendszeres istentiszteleteket a Vöröskereszt kórház, majd Istenhegyi úti iskolatestvérek, késôbb a Németvölgyi úti hadirokkant Otthon kápolnájában végzik. (E kápolnában működik az 1944. október 29-én mártírhalált halt Kálló Ferenc tábori esperes.) 1931-ben expositúra lesz, 1940-ben plébánia. Ugyanebben az évben elkészül a Fiala Ferenc építészmérnök által tervezett templom, amely a nagy templom megépítése után a kultúrház szerepét töltötte volna be. A nagy templom építése 1941-ben megkezdődik Dr. Irsy László terve alapján, de csak az altemplom készül el a háború miatt. A nagy károkat szenvedett kis templomot a háború után hamarosan helyreállítják a hívek adományából. Az építendő templom tárolt anyagát a plébánia értékesíti és ezen nagyobb arányú átalakítási munkát végeztet a kis templomon (260 m2) és elkészítteti az új liturgikus teret. A későbbiekben a templom területe 375 m2-re emelkedik átalakítással, hozzáépítéssel. – A kis parkban a sashegyi Notre Dame de Sion zárda kertjéből 1950-ben idehozott öntöttvas Krisztus-szobor áll. Vele szemben helyezték el 1975-ben Máriahegyi János szobrászművész Mária-szobrát. – A Németvölgyi út és Bürök u. keresztezôdésénél található Szent Márton kápolnát 1884-ben emelték a környék szôlôsgazdái. 

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt