Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1122 Budapest, Csaba u. 5.
Telefon: 1/212-4656, 20/828-0555
E-mail: vmajorplebania@freemail.hu
Weboldal: http://www.varosmajoriplebania.hu
Tel/Fax: 212-4656
Plébánia-lakás és közösségi ház: 1122 Ignotus u. 9.
Anyakönyvek: 1923-tól, a korábbiak Krisztinavárosban és az országúti plébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Retek u. – Fillér u. – Lorántffy Zsuzsanna u. – Trombitás u. – Lorántffy Zsuzsanna lépcső – Szilágyi Erzsébet fasor – Diósárok út – Trencséni u. – Pethényi út – Istenhegyi út – Kékgolyó u. – Magyar Jakobinusok tere – Korlát lépcső – Logodi u. – Mátray u. – Ostrom u. – Várfok u. – Széna tér – Retek u.
Területi beosztás: Budai-Északi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Forgács Alajos
Káplán: Eredics Gergő
Diakónus: Horváth Zoltán

Plébániatemplom

Címe: 1122 Budapest, Csaba u. 5.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: Jézus Szentséges Szívének ünnepe.
Szentségimádás: március 10., június 3., hétköznapokon 7.30-8.00, péntekenként 18.30-19.30, vasárnap 17.00-17.45, elsőcsütörtökönként 17.00-18.00

Történet

A krisztinavárosi és országúti ferences plébániákból leválasztott területen az egyházi fôhatóság kisegítő lelkészséget állít fel 1916-ban, amely az Attila úti iskola tornatermében kap lehetőséget az istentiszteletek végzésére. 1918-ban megalakul a Városmajori Jézus Szentséges Szíve Kisegítő Kápolna Egyesület. A Csaba u. 7/b. sz. ház alagsorában nyitja meg kápolnáját. 1922-23-ban épül fel Árkay Aladár terve szerint a magyaros stílusú, műemlék kápolna a Fővárostól adományozott telken (205 m2). 1923-ban plébánia lesz. A hamarosan szűknek bizonyuló kis templom mellett Árkay Aladár fia, Árkay Bertalan nagyobb templomot tervez. 1933-ban készül el a modern templom (945 m2), amelyet ugyanezen év pünkösd vasárnapján Serédi Jusztinián bíboros szentel fel. A belső művészi kialakításában Árkayné Sztehló Lili, Aba Novák Vilmos, Pátzay Pál és más művészek vesznek részt. Az 1942. szeptember 4-i bombatámadás és Buda 1945-ös ostroma alkalmával ütött sebek helyrehozatala a templomon 1965-ben fejeződik be. A templom teljes belső felújítása 1997-98-ban készül el. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 718. törzsszám alatt, a kápolna 15 717. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék.

 

Fotó: Thaler Tamás

További templomok és kápolnák a plébánia területén

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt