Budapesti Regnum Marianum Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.
Telefon: 1/252-4271
E-mail: rmzobor@gmail.com
Weboldal: http://www.regnumzobor.hu
Anyakönyvek: 1919-től 1951-ig a Thököly úti plébánián, majd 1990-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Szuglói körvasút – Ilosvai Selymes u. – Rákospatak u. – Vezér u. – Bonyhádi út – Körvasút sor (mindkét oldala) – Vezseny u. (mindkét oldala) – Körvasút sor (mindkét oldala).
Területi beosztás: Pesti-Középső Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Molnár Alajos

Plébániatemplom

Címe: 1141 BUdapest, Zoborhegy tér 18.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: október 8.
Szentségimádás: április 3. és szeptember 15.

Történet

Az erzsébetvárosi plébániának a Városliget felé húzódó részén lakó híveknek csak kis része tud istentiszteleteken részt venni az 1903-ban Mailáth Gusztáv, Prohászka Ottokár és Kanter Károly által alapított Regnum Marianum, ifjúság nevelésével foglalkozó papi egyesületnek a Damjanich u. 50. szám alatt levô, szűkös kápolnájában. Lelkipásztori gondok indokolják új plébánia felállítását és új templom építését. Az esztergomi fôhatóság 1919-ben az erzsébetvárosi plébániából leválasztva megalapítja a Magyarok Nagyasszonya plébániát. Elsô plébánosa Shvoy Lajos, a késôbbi székesfehérvári püspök. Az új templom építésére 1921-ben Templomépítô Bizottság alakul. A Kotsis Iván egyetemi tanár terve szerint dél-franciás román stílusban épült templomot (1820 m2) 1931. június 14-én szenteli fel Serédi Jusztinián hercegprímás. – A kápolnát háborús sérülések, a templomot 1951-ben városrendezés miatt lebontották. – A Magyarok Nagyasszonya plébániát és egyházközséget 1951-tôl a szomszédos, Thököly úti, Rózsafüzér Királynéja plébánia plébánosa vezeti átmenetileg külön ügyvitellel. 1991. január 1-jével a zuglói plébánia leválasztott külsô részén ismét megalakul a Regnum Marianum plébánia. Még ez év szeptemberében megkezdődik a négyszintes 3000 m2 hasznos alapterületű közösségi ház építése. 1995. június 1-jén megkezdôdik a templom építése. A régi plébánia területét 1995-ben felosztják a környezô plébániák között. 1996. október 6-án Dr. Paskai László bíboros megáldja az épülő templomot.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt