Szentbeszéd az egyetemi lelkészség termének avatásán,

2018. május 24-én, ária, Keresztények Segítsége ünnepén

(Mt 1, 18-23)

1. Nagy örömmel emlékezünk meg Szűz Máriának mint a keresztények segítségének emléknapjáról. A lepantói győzelem után 1571-ben V. Szent Piusz pápa a hívek imáiba ajánlotta a „Keresztények Segítsége” megszólítást. Azóta mondjuk ezt az invokációt a Loretói Litániában. Liturgikus ünnepként VII. Piusz rendelte el a mai napot, mert franciaországi fogságában Szűz Máriához, mint a Keresztények Segítségéhez fohászkodott. A jelképes értékű 1812-es évben, amikor Napóleon megtámadta Oroszországot és csapatai már Moszkva alá értek, tábornokai messzelátóval figyelték a város falait. Azt látták, hogy a moszkvaiak körmenetet tartanak és a falakon körbehordozzák Szűz Máriának egy híres ikonját, a Kazanyi Istenszülő képét. Tréfálkozni kezdtek és azt mondták: „Micsoda babonás emberek ezek, lássuk, megvédi-e őket Szűz Mária!” Eleinte úgy tűnt, hogy a gúnyolódóknak lett igaza. A borogyinói csatáról a franciák győzelmi jelentést küldtek Párizsba. Ma is látni Franciaországban emlékműveken az úgynevezett moszkvai csata emlékét Napóleon győztes ütközeteinek sorában. És a franciák bevonultak Moszkvába. A pusztítás hatalmas volt, végül is leégett a város jó része, de a győzelemmel már nem tudtak mit kezdeni, és több mint 200 éve közmondásossá vált Napóleon nagy seregének pusztulása az orosz télben.
2. Annak a hajdani nagyon megszenvedett győzelemnek az emlékére Moszkvában hálából templomot építettek a Megváltó Krisztus tiszteletére. De ennek a templomnak a sorsa is ugyanezt a mélyebb üzenettel teli, tragikus hullámzást mutatja. 1937-ben Sztálin földig romboltatta a templomot, hogy a vallásnak még az emlékét is eltörölje. És persze annak az emlékét, hogy valakik egyszer a győzelmet Isten segítségének és Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították. Aztán szinte rögtön kitört a II. világháború és a szovjet vezetés az ortodox egyházhoz fordult, hogy lelkesítsék az embereket a haza védelmére. Az üldözött orosz egyház, amelynek addigra több száz püspökét és sok ezer papját legyilkolták, teljesítette Sztálin kérését. Moszkvától észak-keletre, a Szent Szergej monostorban, azon a helyen, amit a szovjet időkben Zagorsknak neveztek, kiállítás foglalkozik az ortodox egyház történetével. Ott láttam azt a néhány soros levelet, amelyben Sztálin köszönetet mondott az ortodox egyháznak a háború alatt nyújtott segítségéért. De a valódi igazságtétel sokkal később mutatkozott meg igazán. A lerombolt moszkvai székesegyházat 80 év után újraépítették, mert valakik, talán egyre többen, rádöbbentek arra, hogy az emberek és a népek sorsát mégsem csak mi magunk intézzük – szerencsére! -, hanem van Ura a történelemnek és van különös segítője és gondviselője a keresztény embereknek és közösségeknek: a Boldogságos Szűz Mária.
3. Az I. világháború után itt, Budapesten rájöttek arra, hogy minden vérveszteség és minden csapás után, a kereszténységből meríthetünk reményt a megmaradásra, az újjászületésre. Arra, hogy talán emberibbé tegyük magunk körül az életet. Az akkori lelkesedés hozta létre a katolikus egyetemi ifjúság két nagy intézményét: a budai és a pesti Szent Imre Kollégiumot. Aztán jött az újabb háború, az államosítások. Jött az oktatást és a szellemi életet kizárólagos uralma alá hajtó ideológia. Jöttek azok a hosszú évtizedek, amikor a kereszténységről és a katolicizmusról csak múlt időben illett beszélni. És minden változás ellenére manapság újra meg újra felmerül, hogy a hitünkről beszélni vajon ildomos-e.
4. Közben létrejött az Egyetemi Lelkészség, szerény szervezeti háttérrel és szűkös feltételekkel. De a Gondviselés útja kifürkészhetetlen: sok-sok nehézség és gyötrődés után ma azt ünnepelhetjük, hogy lesz majd egy szép közösségi központja az egyetemi lelkipásztori munkának. Hogyan is segítette a Szűz Anya a kereszténységet? Először is, közbenjárására tudott egyáltalán túlélni sokszor a keresztény közösség. Szörnyű áldozatok ellenére is mindig megújult a keresztény élet, hol a világ egyik, hol a másik részén. Egészen úgy, ahogyan Jézus ígérte: „Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba! Bizony mondom nektek: nem járjátok végig Izrael városait, mire eljön az Emberfia” (Mt 10,23). De a fizikai fennmaradáson túl a lelki megújulásra, a szellemi és lelki életképességre is gondja van Szűz Máriának, a Keresztények Segítségének.
5. Kérjük az ő közbenjárását, hogy az egyetemi lelkészség közössége és egész fiatalságunk meglássa a keresztény hit erejét és világosságát a mai élet gyorsan változó helyzeteiben. Hogy mindnyájan megérezzük: konkrétan, a mi életünkben igenis eligazítást és erőt jelent a hitünk, hogy ettől lehet igazán értelmessé és boldoggá az életünk.
Isten áldja az egyetemi lelkészség minden papját és munkatársát, és minden fiatalt, aki részt vesz az Egyetemi Katolikus Közösség életében!
Boldogságos Szűz Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj értünk! Ámen.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt