Erdő Péter szentbeszéde az Esztergomi Bazilikában Nagypénteken

2018. március 30.

(Jn 18,1-19,42)

1. „Erős a szeretet, mint a halál” (Én 8,6). Áldott vagy Urunk, Mindenség Királya, mert kiüresítetted önmagad, emberi testet öltöttél, velünk jártad az élet útját, szeretetből vállaltad értünk a szenvedést és a halált. Mi, emberek nem tudjuk igazán, hogy mit jelent szeretni. De te magad vagy a szeretet (1Jn 4,8). Aki szeretetben él, benned él (vö. 1Jn 4,7). Életedet adtad értünk, bűnös emberekért, pedig a jótevőjéért is alig vállal ilyen áldozatot az ember (vö. Róm 5,7). De áldozatodat nem a szenvedés maga, hanem az Atya iránti szeretet teljessége tette végtelen értékűvé.
2. Köszönjük Urunk! Köszönjük az életet! Köszönjük a világot! Köszönjük az idei tavaszt! Köszönünk minden örömet és minden szenvedést! Mert a te végtelen szereteted egyetlen nagy harmóniába foglal össze minden szépet és minden kínt életünkben és a világ történetében. És minden részletnek értelme van, még ha nem látjuk is. De ha kimondjuk veled az Olajfák Hegyén, hogy „Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Mk 1,36), akkor belesimul életünk a titokzatos isteni tervbe. Akkor a halál beteljesedés lesz, utána pedig felragyog a feltámadás fénye.
3. Véredet értünk és sokakért ontottad. Ahogy Izajás próféta Isten szenvedő szolgájáról jövendölte: Váltságul adtad életedet sokakért (vö. Iz 53,12). Véred pedig a megváltás vére, melyből VI. Kelemen pápa szerint egy csepp is elég lenne, hogy a világot minden bűntől megtisztítsa. De nemcsak véred egy cseppjét adtad oda, hanem értünk akartad áldozni vérednek minden cseppjét, az egész életedet. Megmutattad, hogy mit jelent Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretni.
Imádunk téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ámen.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt