2021. június 28. hétfő

Személyi változások a főegyházmegyében – 2021

Erdő Péter bíboros 2021. július 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Plébánia kormányzó felmentése és kinevezése

Carlo Fumagalli FSCB plébániai kormányzó urat felmentette a pomázi Szent István Király-plébánia és a csobánkai Szent Anna-plébánia vezetése alól.

E két plébánia plébániai kormányzójává Petru Mogda urat, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia eddigi káplánját nevezte ki, felmentve kápláni beosztásából.

Római tanulmányok végzése

Lőw Gergely urat, a budapest-szentistvánvárosi Szent István-plébánia káplánját felmentette beosztása alól, és a Pápai Gergely Egyetemre küldte, ahol a PMI ösztöndíjasaként dogmatikai tanulmányokat fog folytatni.

Erdő Péter bíboros 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében:

Plébánosi felmentések és kinevezések

Főtisztelendő Pokriva László esperes, plébános urat, aki miután az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál-plébániát, valamint az esztergomi Szent Anna-plébániát Bíboros atya megszüntette, elvesztette korábbi plébánosi megbízatásait, kinevezte az Esztergom-Városi Plébánia plébánosává.

Miután Dr. Ujházi Lóránd plébániai kormányzó úr a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében tanszékvezetői kinevezést kapott, felmentette a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt-plébánia vezetése alól.

Balik Béla Vojtech plébános urat – felmentve a budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-plébánia vezetése alól – a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt-plébánia plébánosává nevezte ki.

Erdődi Ferenc plébániai kormányzó urat – felmentve a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia vezetése alól – az áthelyezés folytán megüresedett budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

Dr. Válóczy József plébános urat felmentette a budapest-budafok-felsővárosi Jézus Szíve-plébánia vezetése alól. A budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébániát és a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébániát – az 517. k. 1.§-a értelmében együttesen – Dr. Válóczy József atyára és Hodász András eddigi plébániai kormányzó úrra bízta. A lelkipásztori munka irányítója moderátori minőségben Hodász András atya lett.

Szabon Gábor plébános urat – felmentve a budapest-erencvárosi Jézus Szíve-plébánia vezetése alól – a budapest-budafok-felsővárosi Jézus Szíve-plébánia plébánosává nevezte ki.

Michele Baggi FSCB plébániai kormányzó urat, miután felmentette a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia vezetése alól, a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

Horváth Árpád SJ templomigazgató urat a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki. Ugyanő továbbra is ellátja a Jézus Szíve-templom igazgatását is.

Barabás Bence plébániai kormányzó urat felmentette a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia vezetése, a budapest-pestszentlőrinc Árpád-házi Szent Margit-plébánia oldallagos ellátása, valamint a budapesti Repülőtéri Lelkészség vezetése alól.

Plébániák oldallagos ellátása

Kiss-Maly László plébános urat – egyéb beosztásainak érintetlenül hagyásával – felmentette az esztergom-vízivárosi Loyolai Szent Ignác-plébánia ellátása alól, és azt Dr. Török Csaba úrra, az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főplébánia plébániai kormányzójára bízta oldallagosan.

Szőcs László plébános urat – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – felmentette a sárisápi Szent Imre-plébánia ellátása alól, és azt Rajk János úrra, a csolnoki Nepomuki Szent János-plébánia plébániai kormányzójára bízta oldallagos ellátásra.

Szerencsés Zsolt esperes, plébános urat felmentette a tokodaltárói Szent Borbála-plébánia oldallagos ellátása alól, és a plébániát Szőcs László táti plébános úrra bízta.

Szeidel Péter CB plébániai kormányzó urat – templomigazgatói kinevezését érintetlenül hagyva – felmentette a budapesti Béke Királynője-plébánia plébániai kormányzó tisztsége alól, és a plébánia oldallagos ellátását Michels Antalra, a budapest-józsefvárosi Szent József-plébánia plébánosára bízta.

A Barabás Bence plébániai kormányzó úr áthelyezése folytán betöltetlen budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia oldallagos ellátását – egyéb beosztását érintetlenül hagyva – Anthony Mahimai Raj plébániai kormányzó úrra, az ugyanezen okból ellátatlanná vált budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébániát Dr. Harmai Gábor plébános úrra bízta – egyéb feladatainak meghagyásával.

Repülőtéri lelkész kinevezése

Miután Barabás Bence plébániai kormányzó urat felmentette a budapesti Repülőtéri Lelkészség vezetése alól, a lelkészség irányítását – egyéb beosztását érintetlenül hagyva – Anthony Mahimai Raj plébániai kormányzó úrra bízta.

Kápláni áthelyezések és kinevezések

Babos Áron urat, a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-főplébánia káplánját a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika Plébániára;

Barabás Bence urat – miután felmentette plébániai kormányzói és lelkészi feladatai alól – a budapest-angyalföldi Szent László-plébániára;

Fehér Zoltán urat, a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király-bazilika Plébánia káplánját a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébániára;

Tihanyi Péter urat, a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébánia káplánját a budapest-felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébániára;

Tóth Imre urat, a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia káplánját az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházba;

Alessandro Caprioli FSCB FSCB urat, a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia káplánját a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébániára helyezte át kápláni minőségben.

Bellovics Gábor SJ urat, a Jézus Szíve Templomigazgatóság káplánját a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébániára;

Carlo Fumagalli FSCB plébánia kormányzó urat – miután felmentette a pomázi és csobánkai plébániák ellátása alól – a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébániára nevezte ki káplánnak.

Újmisések dispozíciói

Eredics Gergő urat a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-főplébániára;

Forgács Balázs urat a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébániára;

Kiss Géza Imre urat a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébániára;

Őri Imre urat a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király-bazilika Plébániára;

Riesz Domonkos urat a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébániára küldtem első lelkipásztori szolgálatra kápláni beosztásban.

Kisegítő lelkész kinevezése

Pál Ferenc urat a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébánia helyettes plébánosát felmentette ezen beosztása alól és kinevezte ugyanazon plébánia, valamint a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia kisegítő lelkészévé.

Központi megbízatások

Kelemen Imre címzetes prépost, helyettes esperes, plébános urat – hét éves szolgálatát megköszönve és egyéb feladatait érintetlenül hagyva – felmentette irodaigazgató és szertartó tisztségéből.

Varga Norbert helyettes-irodaigazgató urat irodaigazgatóvá,

Gyurász Kristián urat, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánját – felmentve tisztségéből – érseki titkárrá és szertartóvá nevezte ki.

Állandó diakónusok dispozíciója

Lesták Zoltán urat, aki eddig az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál-plébánián teljesített szolgálatot, a plébánia átalakítása miatt az Esztergom-Városi Plébánia szolgálatára nevezte ki.

Kuzmányi István urat – egyéb beosztásainak megtartásával – kinevezte a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia szolgálatára is.

Címkék

közösség

Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2021/1. szám
Esztergom-Budapest 2020/4. szám

Összes magazin

Partnereink

Új Ember bolt