2019. június 9. vasárnap

Pünkösdi szentmise és bérmálás az esztergomi bazilikában

Pünkösd ünnepén Erdő Péter bíboros a hagyományoknak megfelelően az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A szertartás keretében száz esztergomi, a főegyházmegyéből és az ország más vidékeiről is érkező fiatal és felnőtt részesült a bérmálás szentségében.

Homíliájában a bíboros elmagyarázta, hogy a pünkösd neve az ötvenes szám görög elnevezéséből ered, hiszen ötven nappal az Egyiptomból való szabadulás, a zsidó húsvét ünnepe után emlékeztek meg arról, hogy az Úr törvényt adott népének. Krisztus áldozata, halála és feltámadása után ötven nappal szállt le a Szentlélek az apostolokra. A törvényt a Sínai-hegyen kapta a választott nép, a Szentlelket pedig a Sion hegyén kapta az Egyház. A viharosan érkező Szentlélek felüdíti és táplálja az Egyházat, ugyanakkor mintegy felszólítja az embereket a bűnbánatra.

A bíboros elmondta, hogy a Szentlélek lángnyelvekben való megjelenése a régi szónokokban a bűnbeesés képét idézte fel. A nyelvek alakjában leszálló Szentlélek most mindezt helyreigazítja, megtisztítja a szíveket, megvilágosít és megszabadít a bűn örökségétől.

Erdő Péter felidézte az 1994-ben tartott főegyházmegyei zsinatot, amely az első volt a második világháború óta. Aki jelen volt, szinte fizikailag érezte a Szentlélek működését. A következő évek sok eleven újdonságot hoztak. Egy évtizeddel az egyházmegyei zsinat után a plébániai missziók mozgalma indult újra, 2007-ben sorra került a budapesti városmisszió, ezek tapasztalatából született a rózsafüzér-imádság a főváros körül, a nyitott templomok éjszakája, a keresztény művészetek hete, a szentségimádás elterjedése több templomban, zarándoklatok a különböző kegyhelyekre, főként pedig a karizmák ünnepének megrendezése minden évben pünkösdhétfőn Máriaremetén.

A bérmálás szentsége úgy részesít minket a Szentlélekben, ahogyan az apostolok részesültek benne az első pünkösd napján – folytatta a bíboros. A Szentlélek eljövetele a bérmálás szentségében tisztító, átalakító robbanást hoz az életünkbe. Képessé tesz minket arra, hogy bátran valljuk meg a hitünket és bátran kövessük is Krisztus tanítását. Hozzátette, hogy a legnagyobb bátorság sokszor ahhoz kell, hogy a saját rossz szokásainkkal, kisszerűségünkkel, kényelemszeretetünkkel szakítsunk.

Kérte a Szentlélek Úristentől a bérmálkozók számára a missziós lelkületet, az Egyház tanításának hűséges követésének és elkötelezett továbbadásának képességét. Kérte továbbá minden hívő számára, hogy adja meg tanúságtételünknek az átható erőt, mert a körülöttünk élő világ vár Krisztusra, rászorul az ő örömhírére és szabadító hatalmára.

Magyar Kurír

Címkék

Erdő Péter

Kapcsolódó anyagok

 • Pünkösdi szentmise az esztergomi bazilikában (2019-06-09)

 • Keresés

  Az oldalon

   

  Főegyházmegyei papok

  Plébánia keresése

  A főegyházmegye intézményei

  Eseménynaptár

  szeptember 6. szerda

  további események megtekintése »

  Esztergom - Budapest Magazin

  Esztergom-Budapest 2020/1. szám
  Esztergom-Budapest 2019/4. szám

  Összes magazin

  Új Ember bolt