2023. március 6. hétfő

Örök nyugalomra helyezték Orbán Gábor Gyula atyát

Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor az arcán felragyogott a hivatás öröme – mondta dr. Orbán Gábor Gyula nyugalmazott templomigazgatóra emlékezve, annak temetési miséjén Erdő Péter bíboros, prímás. A szertartást a gyászoló családtagok, paptestvérek és a Kőbánya-MÁV telepi hívek körében, március 6-án délelőtt tartották a budapesti Rózsafüzér Királynéja-plébániatemplomban.

Február 14-én, életének 81., áldozópapságának 36. évében elhunyt dr. Orbán Gábor Gyula nyugalmazott templomigazgató. Lelki üdvéért március 6-án, hétfőn délelőtt mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros Budapesten, a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-plébániatemplomban.

 

A bíboros a temetési misén felidézte Gábor atya hivatásának fontosabb állomásait és azt: szelíd, szerény stílusú, finom és intelligens ember volt. „Teológiából doktori értekezését a 78. zsoltárról és a Pentateuchus hagyományokról írta. Érdekelte a Biblia, nem riadt vissza azoktól a szakmai nehézségektől sem, amelyekkel mindenki találkozik, aki az Ószövetséget akarja komolyan tanulmányozni”.

 

 

Beszélt arról is, hogy amikor a már beteg, idős paphoz fordult azzal, hogy papi szolgálataira szükség lenne az Időskorúak Szent Erzsébet Otthonában, „az arcán felragyogott a hivatás öröme”, ami örökre bevésődött az emlékezetébe.

Gábor atya hamvait a szertartást követően örök nyugalomra helyezték a Rózsafüzér Királynéja-plébániatemplom urnatemetőjében.

 

 

Orbán Gábor Gyulára papi hivatása életének viszonylag késői szakaszában talált rá: 45 éves korában szentelték pappá. Ezután kisegítő lelkészként működött a Mátyás-templomban, majd káplán volt a Béke-téren, ezt követően évekig az Örökimádás Templomigazgatoságon szolgált kisegítő lelkészként. 1995-ben Kőbánya-MÁV telepen lett templomigazgató, egészen nyugdíjazásáig. Életének utolsó időszakát a Szerb Antal utcai Időskorúak Szent Erzsébet Otthonában töltötte.

 Erdő Péter bíboros temetési misén mondott szentbeszéde az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható.

 

Krisztusban kedves Testvérek!

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok: én felüdítelek titeket. Ezt olvastuk imént az evangéliumban. Jézus hallgatóságához fordul. Sokan közülük egyszerű emberként bizonyára nagy nehézségekkel küszködtek, amikor a mindennapi életben meg akarták tartani az ószövetségi törvényt és az ahhoz fűződő számtalan előírást. Jézus viszont a szeretet parancsában foglalja össze a törvényt és a próféták tanítását. Ez pedig „könnyű terhet” jelent követői számára. Szokták alkalmazni ezt az evangéliumi szakaszt az egész életünkre is. Számos gond és küzdelem kíséri az ember életét, világiakét és papokét egyaránt. A munka, a felelősség, a sok féle feszültség, de gyakran a betegség és az erőtlenség is nagy teherként nehezedik a lelkünkre. A keresztény hittel és jó lelkiismerettel fogadott hívó szó az emberi élet végén Krisztushoz vezet minket. Ő megígérte, hogy felüdít bennünket. Az ókori keresztények nem véletlenül beszéltek a világosság és a békesség enyhülést adó hajlékáról, a refrigerium lucis et pacis-ról.

Gábor paptestvérünk késői hivatás volt. 45 éves korában szentelték pappá. Úgy emlékeztünk vissza rá, mint szelíd és szerény stílusú, de finom és intelligens emberre. Teológiából doktori értekezését a 78. zsoltárról és a Pentateuchus hagyományokról írta.

Érdekelte a Biblia, nem riadt vissza azoktól a szakmai nehézségektől sem, amelyekkel mindenki találkozik, aki az Ószövetséget akarja komolyan tanulmányozni.

Papi szolgálatát először kisegítő lelkészként a Mátyás-templomban látta el. Később káplán volt Angyalföldön, a Béke-téren, majd hat évig az Örökimádás Templomigazgatoságon működött, mint kisegítő lelkész. 1995-ben lett templomigazgató Kőbánya-MÁV telepen. Ezt a feladatot látta el egészen nyugdíjazásáig. Egyre nehezebben tudott mozogni. Egyre nagyobb problémát jelentett számára az is, hogy önmagáról és környezetéről gondoskodjon.

Amikor nyugdíjasként meglátogattam a lelkészi lakásban, ahol továbbra is élt, egyrészt meggyőződhettem róla, hogy immár olyan környezetre van szüksége, ahol gondozásban és segítségben részesül. Másrészt különleges öröm volt számomra, hogy paptestvérként tudtunk beszélgetni. Elmondtam neki, hogy a Szerb Antal utcában, az Időskorúak Szent Erzsébet Otthonában lakik néhány atya, de kinek a mozgás, kinek a beszéd olyan nagy nehézséget okoz, hogy a kápolnában szükség lenne Gábor atya papi szolgálatára is.

Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor az arcán felragyogott a hivatás öröme. Szívesen elfogadta az ajánlatot, hogy beköltözzön az otthonba.

Ott megkapta azt a szerető gondoskodást, amire szüksége volt. A tavalyi karácsonyi ünnepségen, amelyet a nyugdíjas papok számára rendeztünk, nagy örömmel vett részt. Őszinte szívből kívántuk egymásnak az emberré lett Isten örömét és áldását.

Ezt az örömet kérjük Gábor paptestvérünk számára az örök boldogság nyugalmában és békéjében. Ámen.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Depaula Flavio

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/1. szám
Esztergom-Budapest 2022/5. szám

Összes folyóirat

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Partnereink:Új Ember bolt