2023. június 5. hétfő

Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius köszöntője

Hálaadó szentmisét mutattak be június 5-én Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során kapott kegyelmekért a budai ciszterci Szent Imre-templomban. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás volt. A nuncius a szentmise záró könyörgését követően mondott köszöntőt.

A nuncius beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

Mint magyarországi apostoli nuncius, a Szentatya személyes képviselője az egyház és az ország felé, szeretném kifejezni őszinte hálámat mindazoknak, akik Ferenc pápa közelmúltbeli magyarországi apostoli látogatását ilyen örömteli és emlékezetes eseménnyé tették. Igaz, hogy mindössze két hónap állt rendelkezésre az előkészületekre, de számtalan szervezet és több ezer ember nagyon keményen, elkötelezetten és szakszerűen dolgozott.
Ferenc pápa megkért, hogy fejezzem ki mindannyiuknak őszinte köszönetét azért, hogy hozzájárultak második magyarországi apostoli látogatásának átütő sikeréhez.
Ezt a hálát különösen is ki szeretném fejezni excellenciás köztársasági elnök asszonynak, valamint excellenciás miniszterelnök úrnak és miniszterelnök-helyettes úrnak, akik olyan szeretettel fogadták a Szentatyát, attól a pillanattól, amikor Magyarországra érkezett. Szeretném továbbá élőszóban is kifejezni mély elismerésemet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának munkájáért, a támogatásért és együttműködésért ezen rendkívül sikeres látogatás megtervezésében, amely lehetővé tette, hogy több százezer ember személyesen láthatta a Szentatyát magyarországi tartózkodása során.
Külön köszönet illeti továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot, az egészségügyi szolgálatokat, a tömegközlekedési vállalatokat, valamint a különböző helyszíneken működő valamennyi rendezvényszervezőt.


Szeretném megköszönni azokat a rendkívül pozitív tudósításokat is, amelyeket a média a Szentatya magyarországi tartózkodásáról adott. Nagyra értékeltük a pápa üzenetének a magyar néphez való eljuttatásában tanúsított hozzáértésüket és elkötelezettségüket.
Mindazoknak a papoknak, diakónusoknak, férfi és női szerzeteseknek, valamint világiaknak, akik segítettek a látogatás megtervezésében és támogatásában; a plébániai és egyházmegyei csoportok vezetőinek, akik olyan keményen dolgoztak, hogy az ország minden szegletéből Budapestre hozzák a zarándokokat, és biztonságban hazavezessék őket; a tanároknak, akik megtervezték a tanórákat és elkísérték a diákokat a fővárosba; mindazoknak, akik részt vettek az eseményeken, különösen az emlékezetes szentmisén a Kossuth téren; mindazoknak, akik önkéntesként segédkeztek a látogatás napjaiban; és mindazoknak, akik személyesen vagy a rádión, televízión vagy az interneten keresztül követték az eseményeket, szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni. Külön köszönetet szeretnék mondani más egyházak és vallási közösségek tagjainak, akik velünk együtt köszöntötték a Szentatyát Magyarországon.
A tervezés, az előkészítés és az előrelátás, amely ennek az apostoli útnak minden egyes szakaszát jellemezte, valóban óriási volt, és sokak hozzájárulásának köszönhető, hogy ezek a napok ilyen átütő sikert arattak.


A látogatás sikerére egész Magyarország büszke lehet.
Magyarország többnapos napsütésnek örvendhetett április végén, önök rendkívül barátságos arcot mutattak a pápának és a világnak, és emlékeztettek mindenkit, aki látta, hogy a katolikus hit Magyarországon él és virágzik még ezekben a gyakran hitetlen időkben is.
Ferenc pápa nem kerülte meg napjaink égető kérdéseit sem, vagy hogy kihívás elé állítsa hallgatóit. Hallgassuk meg újra néhány gondolatát:
„Korunk történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, de felteszem a kérdést – gondolva a meggyötört Ukrajnára is – vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések?” (Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel)

„Ilyen Egyházról kell álmodnunk: olyan Egyházról, amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; olyan Egyházról, amely befogadó mindenki irányába; olyan Egyházról, amelynek van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium próféciáját.” (Találkozás a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal).
„Ez vonatkozik az egész Egyházra is: nem elég csak kenyeret adni, ami a gyomrot táplálja, hanem az ember szívét is táplálni kell! A tevékeny szeretet nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel, és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani: olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat.” (Találkozás a szegényekkel és menekültekkel)
„Barátaim, ti mind értékesek vagytok Jézus számára, és számomra is! Ne feledjétek, hogy senki sem veheti át helyeteket a világ történelmében, az Egyház történelmében: senki sem veheti át helyeteket! Senki sem képes arra, amire csak ti vagytok képesek. Segítsünk egymásnak elhinni, hogy szeretnek bennünket és értékesek vagyunk, hogy nagy dolgokra vagyunk teremtve.” (Találkozás a fiatalokkal)

„Mondom ezt a világi testvéreknek, a katekétáknak, a lelkipásztori munkatársaknak, a politikai és társadalmi felelősséget viselőknek, és azoknak is, akik egyszerűen csak élik, néha nehézségek árán a mindennapi életüket: legyetek nyitott kapuk. Engedjük be szívünkbe az élet urát, az ő igéjét, aki vigasztal és gyógyít, utána pedig lépjünk ki, és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban! Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni.” (Homília, Kossuth téri szentmise)
„A delphoi jósda felirata tehát egy olyan megismerésre hív bennünket, amely az alázatból, a korlátból, a korlátot elfogadó alázatból kiindulva fedezi fel csodálatos lehetőségeit, amelyek messze túlmutatnak a technológia lehetőségein. Önmagunk megismerése máshogy fogalmazva arra szólít fel, hogy egy erényes dialektikába integráljuk az ember törékenységét és nagyságát. Ennek az ellentétnek a csodájából születik a kultúra: soha nem megelégedett, mindig kereső, nyugtalan és közösségi, végességében fegyelmezett és az abszolútumra nyitott. Kívánom, hogy az igazság ezen izgalmas felfedezésének művelői legyetek!” (Találkozás az egyetemi és kulturális élet képviselőivel)
Hűha, itt az út a jövőbe. Íme a lelkipásztori terv az egyház számára. Íme számos gondolatébresztő Krisztus követői számára. Igen: emlékezzünk hálával a múltra… éljük lelkesedéssel a jelent, és mindenekelőtt… nézzünk bizalommal a jövőbe. „Krisztus a mi jövőnk!” És a Szentatya, Ferenc pápa gyönyörű elmélkedéseket hagyott ránk, hogy segítsen elmélyíteni és megosztani az üzenetet: „Krisztus a mi jövőnk!”
Szeretett Magyarország egész népének, akik három napra tiszteletbeli magyarrá tették Péter utódját, azt mondom: „Szívből köszönöm.”

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt