2019. február 5. kedd

Erdő Péter bíborossal ünnepelt a Weiner Leó katolikus zeneiskola közössége

Erdő Péter bíboros tett látogatást február 5-én a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban. A főpásztor megáldotta a múlt év szeptemberében egyházmegyei fenntartásba vett zenei intézmény épületét és egész közösségét.

Fúvószene, ünneplőbe öltözött tanárok és diáksereg várta az Őrmezőn található Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban Erdő Péter bíborost. A nagy múltú zeneiskola 2018 szeptemberétől működik egyházi fenntartásban. A főpásztor azért látogatott el ide ezen a februári tanítási napon, hogy megáldja az itt tanuló, dolgozó közösséget és az épületet, de be is tekintsen az ország legnagyobb zenei intézményének életébe.

A Weiner Leó-iskolában Mészáros Lászlóné igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Erdő Péter bíboros mondott imát, áldást kérve az iskola egész közösségére és épületére: „A nevelés, tudomány, oktatás végső célja, az igazság megismerése. Kérjük Isten áldását az igazság kutatásának, megismerésének és továbbadásának erre a székhelyére.”

Ezt követően az apostolok hegyi beszédben megfogalmazott feladataihoz fűzte beszédét a főpásztor. „Mi Krisztus tanítványainak szerepe Isten és az emberek felé?” – tette fel a kérdést. „Ti vagytok a föld sója” – a példázat a sóhoz hasonlítja az apostolok szerepét, ami az ókorban a konzerválás, a táplálék megőrzésének legfőbb eszköze volt. A sóról szóló hasonlat azt a gondolatot rejti, hogy van a világon néhány igaz ember, és Isten az ő kedvükért irgalmaz a világnak. Látja az igazak jó példáját, és megesik a szíve az egész emberiségen. Így Jézus tanítványainak azokká kell válniuk, akik kedvéért Isten nagyobb szeretettel és irgalommal tekint a világra.

A tanítványoknak a világ világosságának is kell lenniük. Feladatuk, hogy megmutassák a botladozó embereknek, merre vezet a következő lépés. Minél mélyebben foglalkozik valaki tudománnyal, művészettel, közélettel, annál jobban látja, mennyire botorkál az emberiség, hogy sokszor vaktában cselekszik, hibázik, mert nem világosak a fogalmai, nem érti a valóság mélyebb összefüggéseit. Szükség van arra, hogy a következő lépést, az igazság és szeretet világítsa meg. A keresztény ember feladata, hogy ebben a többi ember szolgálatára legyen.

Erdő Péter kiemelte, mennyire fontos ennek az iskolának a küldetése. „A művészet és zene más logikára működik, ez a szív felségterülete. Ahogy Pascal mondja, a szívnek is megvannak az érvei, melyeket az indokló értelem nem ismer. Ezek az érvek Isten felé mutatnak, a művészet útján is közelebb tudunk kerülni hozzá, és ez az a nyelv, amin a távol álló ember is megért és átérez.”

Az elhangzó könyörgéseket az iskola vezetői és tanulók olvasták fel, majd következett az iskola megáldása, mely során a házszentelés ősi szokása szerinti felirat felkerült a bejárati ajtóra.

Az ismerkedő látogatás beszélgetéssel kezdődött. Erdő Péter bíborost az iskola vezetősége fogadta, melyen jelen volt Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) főigazgatója, Oláh Gáborné főigazgató-helyettes, Oláh Gábor tanügyi igazgató, Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgármestere, Rónaszékiné Keresztes Mónika, az EMMI magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztosa, valamint Forgács Alajos, a Szent Gellért-templom plébánosa.

Az iskolát 26 éve igazgató Mészáros Lászlóné az átvételről elmondta, 2017-ben jutott el hozzá a hír, hogy az egyházmegye intenzívebbé szeretné tenni a hitéletet Őrmezőn, ahol templom híján a közösségi házba járnak szentmisére az itt élők. Ekkor fordult az EKIF-hez tájékozódva az iskola egyházi fenntartásba vételének lehetőségéről. Nyitott fülekre talált, a folyamat 2018-ban tudott megvalósulni, és az iskola énekkara már részt vett a főegyházmegyei iskolák közös tanévnyitóján a Szent István-bazilikában. Beszámolt arról, hogy a váltás az iskola életében megértő, támogató fenntartói hozzáállást hozott. A Dél-Budai Tankerület már nehezen tudta iskolatípusuk különleges igényeit lekövetni, de az igazgató szerint a munka színvonala nagyban függ a háttérkörülményektől. Elmondta, az EKIF biztosítja számukra szalmai önállóságot, és megadja a támogatást, hogy a kötelező feladataikat és szakmai terveiket megvalósíthassák. Tervezik az iskola képzési struktúrájának szélesítését, 2019-től az egyházzenei és népzenei képzést is beindítják, és szeretnének még jobban nyitni a kerület lakossága felé. A Weiner Leó ugyanis a kerületi iskolák zeneművészeti oktatását is ellátja. A fenntartóváltásnak köszönhetően bővülhet az oktatott gyerekek létszáma, 1400-ról két év alatt 1600-ra.

Bene Balázs igazgatóhelyettes megerősítette, az iskola tantestülete és a szülők csaknem 90%-os támogatással állt az átvétel mellé. Az iskola széles közössége – a tanárok, diákok és szülők – örömmel fogadták a változást, s ha voltak is félelmeik, megnyugató válaszokat kaptak. Erdő Péter hangsúlyozta, egy-egy iskola átvételekor a tapintat és nyitottság vezeti az Egyházat a másként gondolkodókhoz való viszonyában.

Erdő Péter felvetette, mennyire számít az iskolára abban, hogy színvonalas zenei kultúrát segítsen templomainkban közvetíteni. „Tekintsünk a szekták zenei szolgálatára, ahol a muzsika megszólító erejű, vonzó, aktivizálja a résztvevőket, és kíséri őket a szertartás utáni napokban. Ehhez szükséges egy kellő színvonalú zenei kultúra. Szeretnénk ebben áttörést elérni, elmozdulni a mostani, nagyon amatőr szintről. „Nagy igény van a színvonalas, fiatalos ritmikus zenére. Ki tanulja meg, ha nem azok, akik idejárnak?” – hangsúlyozta az iskolában folyó kézés fontosságát. Budapest nagyváros, itt jó megosztással megvalósítható lenne, hogy különböző zenei stílusok jegyében színvonalas muzsika szóljon a meghatározott időben a vasárnapi szentmiséken. De szakértő segítőkre van szükségünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon” – fordult az iskolavezetés felé a főpásztor.

A főegyházmegye szándéka, hogy bevonja az iskolát a kántorképzés rendszerébe. Erdő Péter hangsúlyozta a képzés színvonalának fontosságát, tekintve, hogy a falvakban sokszor a templom az egyetlen hely, ahol megszólal a klasszikus zene, a kántorok nyújtotta zenei szolgálat pedig emelni tudja a település kulturális megtartóerejét. Mészáros Lászlóné elmondta, már átgondolták a megvalósítás módját, és reményeik szerint az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elvárásaival összhangban már a nyáron fel tudnak kínálni egy képzési programot.

Szóba került az iskola fejlesztési terve. Legfontosabb egy 250 férőhelyes koncertterem kialakítása, részben a jelenlegi tornaterem átépítésével. Ez a koncertterem egyben kápolna is lenne, így pasztorális funkciót is kapna, az Őrmező katolikus híveinek szentmiséit is befogadná. Mindez egy nagyobb felújítási terv részeként valósulna meg, ami kezelné az iskola jelenlegi épületgondjait, így a tanteremhiányt, és helyet adni a szokatlanul nagy, közel 170 fős tantestület találkozóinak.

Jelenleg az egyházmegye általános helynöke, Süllei László ismerkedik az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentációval, márciusban kerül a Gazdasági Tanács elé, hogy áttekintsék a finanszírozási lehetőségeket - tájékoztattak a helyzetről.

A megbeszélésen szóba kerültek az intézmény életének gondjai, finanszírozási nehézségei. Az iskolavezetés kifejezte készségét, hogy részt vállalnak az egyházmegyei zenei életében, bekapcsolódnak a 2020-ban rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésbe. Ennek szép alkalma lesz áprilisban, amikor a Budapesti Vonósokkal adják elő Beethoven C-dúr miséjét a Szent István-bazilikában.

Forrás: Magyar Kurír

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/1. szám
Esztergom-Budapest 2019/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt