2023. december 8. péntek

Erdő Péter bíboros megáldotta a Szent Anna-réten felépült engesztelő kápolnát

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével, az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna-réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált szentmise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására.

A szertartás előtt köszöntőbeszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Pokorni Zoltán, a főváros XII. kerületének polgármestere.


Varázslatos, mesébe illő havas tájjal ajándékozta meg a természet azokat, akik a téli terep veszélyeire való figyelmeztetés ellenére péntek délelőtt vállalták a rövid zarándokutat, és elgyalogoltak a Normafához közeli Szent Anna-rétre, amelynek szelíd lankájára épült az új kápolna. A zord idő ellenére több mint ezren gyűltek a nyitott tabernákulumra emlékeztető, letisztultan egyszerű épület köré, hogy követői, résztvevői lehessenek az ünnepi eseménynek.


A szentmise előtt Soltész Miklós köszöntőjében egy közel nyolc évtizedes álom, egy régi vágy és terv valóra válásáról beszélt. A kormány eddig mintegy kétszáz templom építését támogatta Kárpát-medence-szerte a hit megőrzése és a nemzet megmaradása érdekében. Mint mondta, a kápolna nagyon szép lett, és jóllehet kicsi, annál jelentősebb. Sőt, az államtitkár az elmúlt időszak legjelentősebb eredményének tartja ezt az épületet, hiszen a kápolna a nemzet fővárosa fölött áll. Üzenete, az engesztelés szándéka pedig békétlen, háborúk fenyegette korunkban különösen fontos.


A XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán ugyancsak a „79 éven át tartó várakozás eredményét” méltatta. A kápolna megépítésére a Hegyvidéki Önkormányzat Erdő Péter bíborossal közösen hirdetett tervpályázatot. Hatvan jelentkező munkáját elbírálva a neves egyházi és világi szakértőkből álló zsűri Koczka Kristóf és Márkus Péter tervének megvalósítása mellett döntött, amelyet Merkel Tamás építészstúdiója kivitelezett. A kerület vezetője felsorolta mindazokat, akik a kápolna létrehozásában és „berendezésében” szerepet vállaltak, az alkotók mellett külön megemlítve az ügyet régóta szívén viselő Salamin Andrást. Soltész Miklós és Eperjes Károly színművész adománygyűjtési kezdeményezésének köszönhetően 90 millió forint gyűlt össze e nemes cél támogatására. Az új kápolna zarándokútjaink „metszéspontján” áll, hiszen a Mária-út, a Pálos út, a Források útja és az El Camino hazai szakasza egyaránt érinti. Pokorni Zoltán bejelentette: az Anna-rétet immár hivatalosan Szent Anna-rétnek hívják.


A szentmise előtt Erdő Péter bíboros, prímás ünnepélyesen megáldotta a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője esztelő kápolnát. A szertartás homíliájában Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét, az „igazi szépség dicséretét” kötötte össze az imádságra, engesztelésre hívó szentély történetével, ahol a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Győzelmes Királynőjének közbenjárását kérjük.


Erdő Péter homíliáját teljes terjedelmében közöljük:

Krisztusban Kedves Testvéreim!

1. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük, azt a titokzatos tényt, hogy Isten a Boldogságos Szüzet kezdettől fogva mentesítette az áteredő bűn terhétől. Így ő valóban teljes volt kegyelemmel. A kegyelem és a szépség üzenetét hordozza. A nemes szépség minden ember számára kedves. Az igazi szépség egyfajta közösséget teremt az emberek között. Eltérhetnek a vélemények arról, hogyan határozzuk meg a szépséget, de a legnagyszerűbb műalkotások mindannyiunkat magukkal ragadnak. Dosztojevszkij szerint a világot a szépség fogja megszabadítani. De a szépséggel is úgy áll a dolog, mint a jósággal és az igazsággal. Mindezek a létnek és magának Istennek a tulajdonságai, de ha megszemélyesítjük őket, és kizárólag valamely teremtett személyben vagy dologban akarjuk megragadni, sok szenvedést és tragédiát is okozhatnak. Pascal szerint a dolgoknak és az értékeknek három rendje van: a testi és anyagi világ, a szellemi és értelmi világ, végül pedig a szent, a sacrum világa. A jóság és az életszentség ezen a harmadik szinten helyezkedik el. Azonban a szépség is megjelenhet mind a három szinten: lehet anyagi, lehet szellemi, és lehet erkölcsi vagy lelki szépség. A Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária szépsége ezen a legmagasabb fokon áll, vagyis az életszentség és a kegyelem szintjén. Belső szépség ez, fényből és harmóniából szőve, tökéletes megfelelés a valóság és a között a kép között, amely Istenben élt, amikor az asszonyt teremtette.

2. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide, a Szent Anna-rétre. Imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adtak különös lendületet több mint száz évvel ezelőtt. A II. világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a Boldogságos Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Győzelmes Királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért.

Mivel a terület nem volt és ma sem az Egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, ha szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson.
A mostani kápolnaszentelés nem jelenti semmilyen magánkinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását. De imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük! Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének! Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett! Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsátó és oltalmazó szeretetében.

3. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Béke Királynéja, Világ Győzelmes Királynéja, könyörögj értünk! Ámen.


Fotó: Wagner-Csapó József

Pallós Tamás/Magyar Kurír

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:Új Ember bolt