2021. február 5. péntek

Tegnap délután az Óbudai Temetőben örök nyugalomra helyezték Fehér Anna nővért

A koronavírus-járvány miatt szigorú előírások mellett megtartott temetésen a családon kívül jelen voltak Anna nővér munkatársai, tisztelői, és többen a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona egykori és mostani lakói közül. A gyászszertartást Erdő Péter bíboros, prímás végezte.

A ravatalozóban Kocsis István az Istenhegyi Szent László-templom plébánosa, az Anna nővér által vezetett gyermekotthon lelki igazgatója felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök a szertartásra küldött üzenetét. „Tisztelt Gyászoló Közösség! Mély megrendüléssel értesültem arról, hogy Fehér Anna nővér, a látássérült gyermekek felkarolója és gyámolítója eltávozott közülünk. Anna nővér hivatása kettős elköteleződésen alapult: egész életét Istennek ajánlotta, hogy minden figyelmét a látássérültek gondozásának és tanításának szentelhesse. Szelíd határozottsággal és nagy szeretettel fordult a rábízottak felé, gyógypedagógiai tudásával számos sérült gyermek számára teremtette meg az elfogadó, biztonságos környezet mellett a fejlődés lehetőségét is.” Kiemelte: „Hálásak vagyunk, hogy az Ő előkészítői munkájának köszönhetően jelenhetett meg Magyarországon az első Braille-írásos Biblia, és hogy több mint harminc éven át irányította a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonát, ahol Ő jelentette az állandóságot, és pótolta a gyakran hiányzó szülői szeretet.” Majd így zárta a sorait: „Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki együttérzésemet, és a következő, nehéz időszakhoz sok erőt kívánjak Önöknek.”

Pokorni Zoltán a XII. kerület–Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterének a szertartásra írt szavait szintén a lelki igazgató atya tolmácsolta: „Búcsúzni jöttünk Fehér Anna nővérünktől, egyben fejet hajtani élete példája előtt. Egy gyakorló szent élete nehezen keretezhető”, majd egy korábbi újságcikk címéből vett idézettel méltatta Anna nővért: „Fényt hozott a világba!” A Bonum TV által közvetített temetésen az iskola énektanára, Csont Tamásné Judit a munkatársak nevében szólt a gyászolókhoz. Az evangéliumot követően Erdő Péter bíboros, prímás mondott méltató és búcsúztató szavakat.

Nemcsak egy pillanat alatt adhatja valaki az életét a barátaiért, embertársaiért, hanem adhatja hosszú évtizedek áldozatával is; és ezt tiszteljük Anna nővér helytállásában és életművében – fogalmazott Erdő Péter. A bíboros felidézte: 1982-ben alakult meg a látássérült gyermekek Szent Anna Otthona a Batthyány téren, ami 1989-ben költözött el és alakult át a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonává, ami mai napig él és működik. „De ehhez kellett Anna nővér hite és szeretete. Nem egyszerűen szakértelem és minden szempontból magas szintű hozzáértés jellemezte a munkáját, hanem igazi, szívbéli szeretet, ami egyúttal a keresztény hit tanúságtétele volt. Kérjük Anna nővér számára az örök boldogság jutalmát, és kérjük az erőt is, hogy tovább tudjuk folytatni a művet, amit ő elkezdett a körünkben.”

A sírbatételt követően elhelyezett sok koszorú és virág jelezte az Anna nővér iránt érzett tiszteletet és szeretetet. Lévai Anikó személyes részvételével is kifejezte Anna nővér iránti megbecsülését.

A Batthyány téri Szent Anna templomban késődélután hálaadó és engesztelő szentmisét tartottak Anna nővér lelki üdvéért, amelyet Kocsis István atya vezetett. A hívek sokaságának részvételével tartott szertartást a Duna World közszolgálati csatorna élőben közvetítette.

***
Fehér M. Anna gyógypedagógus, szerzetes nővér 1947-ben született Vértesacsán, ahonnan 1959-ben a családjával együtt Budapestre költöztek. Iskoláit – látássérültként – a Virányosi úti iskolában, majd a Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult tovább, de egyházi kapcsolatai miatt kizárták, így diplomáját csak később, 1979-ben szerezhette meg. Pedagógusként hét évet dolgozott a Vakok Iskolájában, időközben titokban szerzetesi fogadalmat tett.

1977-ben indult el a Felsővízivárosi Szent Anna-templomban a látássérültek lelki gondozása, melynek munkájába bekapcsolódott Fehér Anna is. Vezetésével 1982-ben alakult meg a látássérült gyermekek Szent Anna Otthona a Batthyány téren, azonban az alig száz négyzetméteres lakás hamarosan szűknek bizonyult. Az otthon 1989-ben költözött át a XII. kerület Mátyás király útja 29. szám alá. Itt alakult meg a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, amelyhez ma már óvoda és iskola is tartozik. Ide – az országban egyedülálló módon – mozgásszervi fogyatékossággal élő látássérült gyermekeket is befogadnak.


Fotó: Bonum TV élő adásából kivágva, továbbá a Szent Anna-templomból Thaler Tamás felvétele

Képgaléria


Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/4. szám
Esztergom-Budapest 2020/3. szám

Összes magazin

Partnereink

Új Ember bolt