Budapest-Mátyásföldi Szent József plébánia

Plébánia

Cím: 1165 Pilóta u. 27.
Telefon: 407-2855
Weboldal: https://matyasfoldi-plebania.hu
+36-30-263-8524:
Területi beosztás: Rákosi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Gödölle Márton

Plébániatemplom

Címe: 1165 Budapest, Paulheim József tér 1.
Búcsú: május 1.
Szentségimádás: május 1. és november 9.

Történet

Mátyásföld – amely eredetileg közigazgatásilag Cinkotához, egyházilag a csömöri plébániához tartozott – 1887-ben alakult. 1926-ban Cinkota elvált a csömöri matertôl, ettôl kezdve Mátyásföld Cinkota filiája. Az önállósulási törekvés 1936. április 5-én valósul meg. A 270 m2 alapterületű neogót stílusú templom – tervezôje Weninger Ferenc építész – 1904–1905 között épült fel. Megáldására 1905. augusztus 27-én, felszentelésére 1985. augusztus 25-én került sor. Védôszentje eredetileg Kalazanci Szent József, 1964. október 3-tól a munkás Szent József. A Templomépítô Bizottság elnöke Paulheim József (az ô nevét viselte a mostani Zsélyi Aladár utca), elévülhetetlen érdemeket szerzett áldozatkészségével és szervezô munkájával. Emléktábláját halála évében, 1921. augusztus 29-én helyezték el a templom elôcsarnokában. A templom közelében 1994-ben új közösségi ház és plébánia építését kezdik el, melynek elsô része 1997 végére fejezôdik be és használatba vétele megtörténik. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 


Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2021/1. szám
Esztergom-Budapest 2020/4. szám

Összes magazin

Partnereink

Új Ember bolt