A Főegyházmegye bizottságai

FŐSZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN

Nagyprépost: Mohos Gábor
Olvasókanonok: Dr. Varjú Imre
Éneklőkanonok: Lambert Zoltán
Őrkanonok: Molnár Alajos
Esztergom-szentgyörgymezei prépost: Forgács Alajos
Esztergom-szentistvánvári prépost: Blanckenstein Miklós
Esztergom-szenttamáshegyi prépost: Süllei László


Mesterkanonokok:

Esterházy László, Verőcei Gábor, Urbán Gábor, Horváth Zoltán István, Dr. Kránitz Mihály, Bárány Béla, Gyetván Gábor, Balogh Attila, Tercsi Zoltán, Nyíri Róbert, Dr. Beran Ferenc, Écsy Gábor, Schunk János

Tiszteletbeli kanonokok:

Bajcsy Lajos, Burger Miklós, Esposito, Bruno OP, Dr. Gável Henrik, Herpy György, Kampfmüller Sándor, Katona István, Dr. Kálmán Antal, Michels Antal, Szerencsés Zsolt, Dr. Válóczy József

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE

MOHOS GÁBOR, DR. MARTOS LEVENTE BALÁZS, DR. FÁBRY KORNÉL, Süllei László, Esterházy László, Urbán Gábor

 

EGYHÁZMEGYEI PAPI SZENÁTUS

Elnök: DR. ERDŐ PÉTER
Hivatalból: MOHOS GÁBOR, DR. MARTOS LEVENTE BALÁZS, DR. FÁBRY KORNÉL, Süllei László, Écsy Gábor, Balogh Attila
Választott tagok:
Főszékesegyházi Káptalan: Forgács Alajos
Prímási és Érseki Bíróság:  Dr. Gábor Elemér
Szeminárium: 
Esztergomi Espereskerület.:  
Szentendrei Espereskerület: Wilheim Péter
Dorogi Espereskerület: Szerencsés Zsolt
Bajóti Espereskerület: Tóth Bertalan
Óbudai Espereskerület: Tercsi Zoltán
Budai-Északi Espereskerület: Jánosa Domokos
Budai-Középső Espereskerület: Tampu-Ababei József
Buda-Déli Espereskerület: Szőke Lajos
Pesti-Belső Espereskerület: Dr. Breznay István
Pesti-Déli Espereskerület: Tóth Kálmán
Pesti-Középső Espereskerület: Bárány Béla
Pesti-Északi Espereskerület: Dr. Juhász Gábor Tamás
Újpest-Rákospalotai Espereskerület: Kosinsky Béla
Rákosi Espereskerület: Urbán Gábor
Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület: Gyetván Gábor
Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület:  Dr. Harmai Gábor
Kinevezett tagok:
Dr. Berán Ferenc, Esterházy László, Kelemen Imre, Molnár Alajos, Molnár Miklós

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt