Budapest-Újpest-Clarisseumi Szent István Király Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1045 Budapest, Árpád út 199.
Anyakönyvek: 1949-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Görgey Artúr u. – Rózsa u. – Munkásotthon u. – Rózsa u. (egyik oldala sem) a Munkásotthon utcától – Elem u. – Istvántelek vm.–Rákospalota-Újpest vá.
Területi beosztás: Újpest-Rákospalotai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébániai kormányzó: Márkus Zoltán SDB

Plébániatemplom

Címe: 1045 Budapest, Árpád út 199.
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: május 6. és december 23.

Történet

A Clarisseum létrejötte elsősorban a Károlyi grófi család gyermekszeretetének a gyümölcse. 1870-ben megalapították az Első Budapesti Gyermekmenhely Egyletet, s az épületkomplexum tervezésére a család Ybl Miklóst kérte fel. Az együttes középsô részét francia román stílusú kápolna foglalja el. 1903-ban a gyermekmenhelyeket az állam vette át. Ekkor az intézményt a Vincés nôvérek vezetésével katolikus leánynevelô intézetté szervezték át. Az elsô világháborúban hadikórháznak adott helyet, majd 1924-ben az Országos Katolikus Patronázs Egyesület vette bérbe és átadta a szalézi szerzeteseknek. Az intézet igen kedvelt és népszerű lett a város ifjúsága körében. A szalézi atyák gondos lelkipásztori tevékenységét a kápolna állandó zsúfoltsága jelezte. Így érthetô, hogy az intézet államosításával egyidőben a váci megyéspüspök úr 1948. október 25-én kelt leiratával 1949. január l-jei hatállyal az Egek Királynője plébániától leválasztva a Clarisseumot, önálló plébániává tette és annak ellátását a szalézi rendre bízta. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez..

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt