Budapest-Óbudai Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom


Adatok

Címe: 1033 Budapest, Óbuda út 9.
Búcsú: június 29.
Szentségimádás: február 3. és szeptember 8.

Kapcsolódás

Óbudai Espereskerület

Ellátja: Budapest-Óbudai Szent Péter és Szent Pál Főplébánia

Történet

Az egykori Buda (a mai Óbuda) területén emelkedett Árpád sírja felett a Szent István koráig visszavezethető Fehéregyház. Itt állt az Orseolo Péter királynak tulajdonítható Szent Péter és Pál prépostsági templom és királyi szálláshely, amely a XIV. sz.-tól a török időig a királynék várkastélya. Nagy Lajos édesanyja, Erzsébet királyné építtette Szűz Mária tiszteletére az új, fényes prépostsági templomot a tatároktól lerombolt és idővel elpusztult régi helyébe. Ez lett az (ó)budai káptalani városrész központja. A királynéi városrész centruma pedig a Margit-kápolna, amelyet 1355-ben a város plébániatemplomává nyilvánítottak. A középkori Óbuda a veszprémi egyházmegyéhez tartozott területileg, főesperesi székhely is volt, plébániája azonban, mint exempt plébánia az esztergomi érsek joghatósága alatt állott. Ő erősítette meg a szabadon választott plébánost is. A török időben kipusztult lakosság helyébe német telepesek költöznek. A plébániát 1698-ban állítják vissza. A szükségből emelt kis kápolna lassan kicsinek bizonyul, ezért gr. Zichy Miklós földbirtokos és felesége támogatásával közadakozásból Andreovics Lipót plébánossága idején, 1744–49 között megépítik Paur György építész vezetésével Szent Péter és Pál tiszteletére a mai, barokk, műemlék templomot (340 m2) valószínűleg a középkori Szent Margit templom helyén. (Budapest története I. 274.; II. 12.) A remekművű belsőt később alakítják ki. A plébániaépület 1756-ban készül el. 1785-ben kerül ide a feloszlatott trinitárius rend templomából „a kiscelli oltár”, amelyet ma is fokozott kegyelettel vesznek körül a hívek. A kegyoltár búcsúja szeptember 8-a. – 1986-ban külső felújítását, 1990-ben a templom belső festését végzik el.

2015-ben ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját.

A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 269. törzsszám alatt, a plébánia 15 266. törzsszám alatt II. kategóriába sorolt műemlék.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt