Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István király plébániatemplom


Adatok

Címe: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15.
Búcsú: augusztus 20.
Szentségimádás: augusztus 1. és december 17.

Kapcsolódás

Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület

Ellátja: Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia

Történet

Területét a század 20-as éveiben parcellázták. Gyorsan benépesült. 1935-ben már elemi iskolája volt. Itt miséztek a pestszentlőrinci plébánia papjai. Templomát 1937-ben kezdte építeni Vereczkey Béla prelátus-plébános. 1938-ban Hanauer Á. István váci püspök benedikálta. A templom első papja kihelyezett káplánként a szalézi Gábor József lett. A szaléziak a következô évben, 1939-ben letelepedtek Szemerén. Ettől kezdve egészen 1950 őszéig állandóan 3–4 szalézi végezte a pasztorációs munkát. 1944 szeptemberében Pásztor János vette át a lelkészség vezetését és 1946-ban ő lett ez egyházközség első plébánosa. 1946–47-ben egy tekintélyes nagyságú kultúrházat épített az egyházközség, a fővárostól kapott telken a templom közelében. A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása után még 3 évig Pászotor János a plébános, de 1953 őszén az ÁEH nyomására a főpásztor elmozdítja Pásztort és ezután egyházmegyés papok irányítják a plébániát 1989 őszéig. Madari Péter plébánossága alatt épül meg a jelenlegi korszerű plébánia közadakozásból és egy örökölt családi ház árából. 1989 szeptemberében Marosi Izidor püspök úr ismét a szaléziakra bízza Szemeretelep ellátását és kinevezi a második szalézi plébánost Frank Pál SDB személyében. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt