Budapest-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz plébániatemplom


Adatok

Címe: 1174 Budapest, Szent István tér
Búcsú: október l. vasárnapja
Szentségimádás: április 22. és október 3.

Kapcsolódás

Rákosi Espereskerület

Ellátja: Budapest-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz Plébánia

Történet

A település századunk első felében alakult ki, pontosabban 1921-ben Rákoskeresztúrnak a nagykátai vasútvonaltól északra és délre esô részén. Az új telepesek budapesti tisztviselôk és jómódú polgárok voltak. Villanegyedszerűen építkeztek. Rákoskeresztúrhoz tartozott egyházilag. Kezdetben óvodában miséztek. Toldy Lászlóné 1924-ben alapítványt tett templomépítés céljára. Az alapítvány összege 100 ezer korona volt, 1928-ban a községtôl telket kaptak, amelynek tulajdonjoga a községé maradt, de az egyháznak szolgalmi jogot biztosítottak. Egyházközsége 1925-ben, templomépítô bizottsága pedig 1928-ban alakul. Templomát Irsy László építész-tanár tervezte. Alapkövét 1934-ben helyezték el és 1937 májusában Dr. Haász István tábori püspök szentelte fel. (660 m2). A templomot építô plébános Dr. Béky László esperes már a templomszentelést nem élte meg, mert elôtte fél évvel meghalt. A híveket ekkor még Rákoskeresztúr gondozta lelkileg az utód, Richter József keresztúri plébános vezetésével. 1941-ben alakult meg az önálló lelkészség, majd pedig 1948-tól plébánia lett. A templom fôoltárát Grantner Jenô szobrászművész készítette. Szent Teréz szobrot és két reliefet mintázott meg. A templom külsô falánál Kisfaludi-Stróbl Zsigmond: Krisztus elesik a kereszttel című művészi értékű szobra látható. Liturgikus terét 1974-ben Csibi Gyula tervei szerint rendezik. 1979-ben kívül-belül festik. Belsô festéstervet Nemcsics Antal professzor festôművész készített. 1997-ben sor kerül a tetôhéjazat teljes cseréjére és a homlokzat festésére. 1940-ben házat vásároltak a plébánia részére, ez ma is az egyházközség tulajdona. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt