Héregi Szent László Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 2832 Héreg, Fő u. 93
Anyakönyvek: 1733-tól.
Területi beosztás: Bajóti Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Tarjáni Krisztus Király Plébánia

Plébániai kormányzó: Szabó Zoltán

Plébániatemplom

Címe: 2832 Héreg, Fô u. 94.
Búcsú: június 27.
Szentségimádás: január 19. és október 27.

Történet

1326-ból már említi oklevél. A török pusztítás idején, 1552-ben, mindössze 4 házat tartanak számon. Plébániája középkori eredetű. Az 1397-es esztergomi káptalani statútumokhoz kapcsolódó feljegyzésen alapuló Pázmány-féle összeírás az exempt plébániák között említi. Ezért kap meghívást az 1562-es nagyszombati zsinatra. A török idôben elterjed a reformáció. 1701-ben a visitatio canonica szerint 100 lakosa van, mind kálvinista. Plébániáját 1723-ban jogilag visszaállítják, de plébánosa Tardoson lakik. 1773-ban Tardoshoz csatolják. 1741-ben a plébános Héregre költözik és Tardos lesz Héreg filiája. Ettôl kezdve folytonos a héregi plébánosok sora. Ôsi templomáról az 1701. évi visitatio canonica így ír: „Temploma közel a falu végéhez romokban, náddal fedve. Kinek van szentelve, s ki által építve, az új lakosok, elhalálozván a régiek, nem tudják.” 1730-ban a templom romjait lebontják és a régi alapokon 1737-ben újat építe-nek, amelyet 1825-ben Rudnay prímás kibôvíttet (166 m2) Packh Jánossal. Az egyházi tulajdonban levô plébániaház műemlék jellegű. 1765-bôl származik, de 1892-ben megnagyobbították. A műemlék templomot 1828-ban, 1946-ban és 1987-ben renoválták. A legutóbbi felújítás alkalmával a templombelsôt és a plébániaházat festették újra. Ez utóbbit a Szent Erzsébet Karitászközpont bérli szegény gyerekek táboroztatására. 

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 







Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:




Új Ember bolt