Budapest-Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 136.
Telefon: 1/397-7771, 30/755-3815
E-mail: szentkereszt.plebania17@gmail.com
Anyakönyvek: 1916-tól
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Határhalom u. – Rákos vá.–Rákosligeti vá. vasútvonal – Ludas u. – Tápióbicske u. – Összekötő út – Ásvány u.– Ferihegy út – Széchenyi u. – Táncsics út – Rákos vá.–Rákoshegy vá. vasútvonal – Vadszőlő u.
Területi beosztás: Rákosi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Balik Béla Vojtech

Plébániatemplom

Címe: 1173 Budapest, Szent Kereszt tér
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: szeptember 14. vagy az azt követő vasárnap
Szentségimádás: március 25. és október 25.

Történet

A Dunától keletre, Pest közelében fekvő ősrégi település legrégibb feltárt temploma 1220 körül épült, azonban sok jel mutat arra, hogy már Szent István idejében is lehetett temploma. Az Árpád-kori templom a török után még évtizedekig állt, majd lebontották és 1741-ben építettek új templomot Szent Kereszt faluban. A község a Rákos-patak árterében feküdt, s a múlt század utolsó évtizedének elején oly sokszor került víz alá a falu és a templom, hogy nem várva meg, amíg összedől Isten háza, 1893-ban lebontották, és 1894-ben felépítették a mai templomot. Az akkor 1314 katolikust számláló, erősen vegyes vallású (evangélikus többségű) faluban nagynak számított a 350 m2 alapterületű templom. Az újabb időkben előbb Ecser majd Rákoscsaba leányegyházaként működő Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére épült templom 1916 óta rendelkezik saját pappal, 1921 óta plébániatemplom. Belőle nőtt ki a rákoshegyi plébánia, mely 1941-ben lett önálló. 1950-ben Rákoskeresztúrt Budapesthez csatolták, s a XVII. kerület központja lett. Az 1975-ben kezdődő szanálások nyomán a régi kis kertes portákat 10 és 4 emeletes panelházak váltották föl, s a régi szegény zselléreket a mára elszegényedett, nagy számban munkanélküli munkások váltják föl. A plébánia legújabban épült negyede már lényegesen jobb módú lakosságot zár magába. A nagyszámú, templomtól igen távol lakó hívek sürgetésére már épül az új templom, a városrész Pest felőli részén, Szent Pál apostol tiszteletére. A plébánia a templom melletti panelházban van, az egyházközség tulajdona. Az egyházközség 1993-ban került át a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez. A templom 15 778. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel. Ezt megelőzen a plébánia terültén (Lázár Deák u. – Vackor u.) Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök elvi engedélyével új templom építése kezdődik el. 1997. év végére a templom szerkezetei, tornya, fedélszéke cserépfedése elkészült. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főőegyházmegyéhez.

 

Fotó: Thaler Tamás

További templomok és kápolnák a plébánia területén

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt