Budapest Thököly úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Telefon: 30/884-7050
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
Weboldal: http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Anyakönyvek: 1919-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Thököly út – Hermina út – Ajtósi Dűrer sor – Dózsa György út – Városligeti fasor – Bajza u. – Damjanich u. – Bethlen Gábor u. – István u. – Murányi u. – Verseny u. – Dózsa György út – Istvánmezei út – Szabó J. u. – Népstadion és Intézményei északi határa – Egressy út – Nyugati pu.–Zugló vm. vasútvonal
Területi beosztás: Pesti-Középső Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Nagy Károly

Plébániatemplom

Címe: 1146 Budapest, Thököly út 56.
A templomhoz urnatemető tartozik
Búcsú: október 7. és október első vasárnapja.
Szentségimádás: március 15. és augusztus 4.

Történet

Szent Domonkos szerzetesrendje Budán 1221-ben, Pesten 1230-ban telepedett meg. A tatárjárás, majd a török megszállás alatt a templom és a kolostor ismételten elpusztult. 1701-ben mindkettőt újjáépítették, de II. József elvette a rendtôl (1785). A dominikánusok 1903-ban telepedtek le ismét Budapesten, jelenlegi helyükön, a Thököly úton. 1905-ben nyilvános kápolnát nyitottak, majd ugyanitt felépült a hatalmas templom és zárda Hofhauser Antal tervei szerint Paulheim Ferenc kivitelezésében, a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére (1912–15). 1915. október 3-án Csernoch János hercegprímás szentelte fel, mint a rózsafüzér ima országos szentélyét. A plébánia 1919-ben alakult az erzsébetvárosi plébániából. A templomban a háborús sérülések rendbehozatala után, 1977-ben került sor az új liturgikus tér kialakítására Perczel Dénes tervei szerint. 40 éves szünet után 1989. szeptember 1-től 2007. augusztus 1-ig ismét domonkos szerzetesek látták el a plébánia és templom szolgálatát. 2007. augusztusától a főegyházmegye biztosítja a szolgálatot. A templom egy magasabb és egy alacsonyabb toronnyal rendelkezô, félkörös apszissal ellátott, latinkereszt alaprajzú, egyhajós, 4000 ember befogadására képes csarnoktemplom. Hossza 47 m, szélessége 30 m, magassága 22 m, tornya 67 m magas. Möller István tervezte a carrarai márványból faragott fôoltárt, amelyen a Rózsafüzér Királynéja látható a kis Jézussal, balra Szent Domonkos, amint átveszi a szentolvasót, jobbra Sienai Szent Katalin, lejjebb külön fülkében Szent V. Pius pápa és Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító szobra áll. A két kis mellékoltáron álló Jézus Szíve és Szent József szobor Ligeti Lajos műve. A kereszthajó oltárait az Árpád-házi Szent Margit és Szent Domonkos oltárokat Petrovácz Gyula tervezte. Fölöttük Kontuly Béla 1940-es években készült freskói láthatók: a szent királyleány és a rendalapító életébôl vett jeleneteket ábrázolnak. Ugyancsak a két szent életébôl látunk jeleneteket a freskókba foglalt üvegablakokon is. A színes üvegablakok Róth Miksa művei, a szentélyben a hét szentség, a hajóban ó- és újszövetségi jeleneteket mutatnak be. Az orgonakarzat alatt álló Pieta-t Antal Károly, Páduai Szent Antal szobrát Krausz I. készítette. A bejárat melletti hatalmas feszület a „tiroli kereszt”, amelyet tiroliak hoztak ajándékba 1930-ban gyalog a vállukon. Ez a kereszt ékesítette a Szentatya 1991-ben, a Hôsök terén tartott szentmiséjének oltárát. Az 1997-ben keletkezett tűz hatalmas károkat tett a templomban. A templom kincse Árpád-házi Szent Margit csontereklyéje, Csernoch János ajándéka. Orgonáját a pécsi Angster cég készítette.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt