Budapest-Városmajori Jézus Szíve plébánia

Plébánia

Cím: 1122 Budapest, Csaba u. 5.
Telefon: 1/212-4656
E-mail: vmajorplebania@freemail.hu
Weboldal: http://www.varosmajoriplebania.hu
Tel/Fax: 212-4656
Plébánia-lakás és közösségi ház: 1122 Ignotus u. 9.
Anyakönyvek: 1923-tól, a korábbiak Krisztinavárosban és az országúti plébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Retek u. – Fillér u. – Lorántffy Zsuzsanna u. – Trombitás u. – Lorántffy Zsuzsanna lépcső – Szilágyi Erzsébet fasor – Diósárok út – Trencséni u. – Pethényi út – Istenhegyi út – Kékgolyó u. – Magyar Jakobinusok tere – Korlát lépcső – Logodi u. – Mátray u. – Ostrom u. – Várfok u. – Széna tér – Retek u.
Területi beosztás: Budai-Északi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Forgács Alajos
Káplán: Máté János Kristóf

Plébániatemplom

Címe: 1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.
Szentségimádás: péntekenként a 15 órai szentmisét követően 21 óráig.
:

Történet

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészséget dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek alapította 2004. március 6-án.
1942-ben a Postás Jóléti Alap, illetve a Postás Betegsegélyező Intézet által létrehozott Postás Alapítvány, a mai Országos Onkológiai Intézet területén fekvő egészségügyi létesítmények új tulajdonosaként, több más épülettel együtt megkezdte egy kápolna építtetését is, amely az 1944-es átadást követően egészen az 1950-es államosításig fo¬ lyamatosan és rendeltetésszerűen működött. Titulusa Jézus Szentséges Szíve volt. Az anyakönyvezést a városmajori plébánia végezte, a kápolna kisegítő szolgálatát pedig, a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek adták. 1950-től kezdve a kápol¬ na hosszú időn át raktárként üzemelt. 1997-ben az Intézet betegeinek igényeire támasz¬ kodva a Magyar Rákellenes Liga vállalkozott a kápolna rendeltetésszerű használatának visszaállítására. 1998-ban a tulajdonjog tisztázása után elkezdődhettek a kápolna helyreállítási munkálatai. 2000-ben a Főváros Közgyűlése a kápolnát modern műemlékként védettség alá helyezte. 2004 márciusáig a jelentős magán, illetve intézményi adományok lehetővé tették, hogy a munkálatok zavartalanul folyhassanak. 2004 tava¬ szán dr. Erdő Péter bíboros úr az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye nevében átvette a kápolna felújításának további munkáit. A felújítási munkálatok így 2004. december 20-ig befejeződtek. 2005. február 6-án dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-buda¬ pesti érsek úr ünnepi szentmise keretében fölszentelte az Irgalmas Jézus-kápolnát és megáldotta annak Irgalmas Jézus képét.
A kápolna nyitva van minden nap 7-21 óráig, a szentmisék a kápolnában: hétfő, szerda, péntek, szombat, vasárnap 15 órakor kezdődnek.

További templomok és kápolnák a plébánia területén
 


Adó 1%-a, Katolikus Egyház

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2021/1. szám
Esztergom-Budapest 2020/4. szám

Összes magazin

Partnereink

Új Ember bolt