Budapest-Szentendrei úti Kövi Szűz Mária Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 69.
Telefon: 1/388-6535
E-mail: plebania@kovi-maria.hu
Weboldal: http://www.kovi-maria.hu
Anyakönyvek: 1942-től, előtte a Bp.-Óbudai Főplébánián
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Újpest vm.–Üröm vm. vasútvonal – Kunigunda útja – Veder u. – Berend u. (egyik oldala sem) – Raktár u. – Sorompó u. – Kis-Duna.
Területi beosztás: Óbudai Espereskerület

Lelkipásztorok

Ellátja: Budapest-Békásmegyer-Ófalui Szent József Plébánia

Plébániai kormányzó: Szili András

Plébániatemplom

Címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 110.
Kis búcsú: Jézus Szíve ünnepét követő szombat.;
Nagy búcsú: szeptember 12., ill. utána következő vasárnap.
Szentségimádás: április 9. és szeptember 11.

Történet

1811-ben a Duna árjából Bauer Jakab kőműves mester egy Mária-képet ment ki és helyez el az Aquincumba vezető római vízvezeték egyik megmaradt kôpillérjére. A kép Lucas Cranach innsbrucki Madonnájának változata. A környékbeli hívek Maria am Stein, Kövi Mária néven tisztelettel veszik körül. 1843-ban megújítják a kép foglalatát és e szöveggel látják el: „Sieh, o Mensch und besuche Maria auf den Stein; kommt zu mir in allen Noten und ich will euer Trost sein. 1843.” A kegykép közelében 1865-ben Ziegler József mester vezetésével kis kápolna épül Mária neve tiszteletére. 1965-ben, a kápolna fennállásának 100. évfordulója alkalmával az eredeti képet a sekrestyében helyezik el, a Mária-kôre másolata kerül. Rendszeres istentiszteletet a kápolnában 1921-tôl végeznek. 1932-től expositura alakul „Kövi Mária” néven. 1937-ben önálló lelkészség lesz, amely 1942-ben nyeri el a plébániai rangot. Szűz Mária Szeplôtelen Szívének tiszteletére új, nagyobb templom építésének tervével foglalkoznak, ezért a plébánia Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia nevet kapja. A templomépítést a közbejött háború megakadályozza. Az egyházközség kérelmére 1981-ben az egyházi fôhatóság engedélyezte, hogy a plébánia és egyházközség ismét a Kövi Szűz Mária nevet viselje. 1982-ben a szentélyben átalakítják az oltárt, szembemisézô oltárrá. Az óbudai városfejlesztés miatt a hívek száma az évek során oly szépen megemelkedett, hogy egy templombôvítés feltétlenül szükségessé vált. 1985-ben Lékai László bíboros atya jóváhagyta az engedélyezési tervet és az Egyházügyi Hivatal is elvi engedélyét adta, hogy a templomot felújítsák és a toldalék épületet felépítsék. Az átalakítás László Tamás építész tervei alapján Vigassy Mihály plébános megbízásából indult el. Az 1989. szeptember 10-ei templombúcsú ünnepi szentmiséjén Paskai László bíboros atya megáldotta az elkészült templomot.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 







Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:




Új Ember bolt