Budapest-Pünkösdfürdői Boldog Özséb Plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1039 Budapest, Lékai bíboros tér 8-10.
Telefon: 1/388-8868
E-mail: plebania@boldogozseb.hu
Weboldal: http://www.boldogozseb.hu
Anyakönyvek: 1985-től
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Városhatár – Batthyány u. – Ipartelep u. – Ságvári E. u. – Királyok útja – Névtelen u.
Területi beosztás: Óbudai Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Kónya Attila
Diakónus: Matlári Gergely

Plébániatemplom

Címe: 1039 Bp. Lékai bíboros tér 8.
Búcsú: szeptember 13-át követő vasárnap
Szentségimádás: május 23. és december 14.

Történet

Dr. Lékai László bíboros, prímás, érsek úr aranymiséje és 75. születésnapja alkalmá-ból kapta meg a lehetôséget, hogy a Békásmegyer-pünkösdfürdôi lakótelep számára új (jogelôd nélküli) templom épülhessen és új plébániai közösség jöhessen létre. Szervezô plébánosi kinevezést Antal János kapott 1984. október 15-én. Az alapkôletételre 1984. október 21-én került sor. A gyorsan felépített felvonulási épületben berendezett kápolnában még ez év Karácsonyán megszületett az egyházközség. A templomépítés Csaba László tervei alapján 1985. júliusában kezdôdött el. Az építkezést Antal János plébános vezette. A templomot 1987. szeptember 13-án Paskai László prímás, érsek úr áldotta meg. A liturgikus tér „bútorait” B. Kopp Judit szobrászművész domborművei díszítik. Az egyedülállóan elhelyezett keresztút üvegmozaik képei Pleidell János festôművész tervei alapján Mohay Attila iparművész műhelyében készültek. A „JURA” keménymészkô-vörösréz kompozíciójú keresztelôkút Csaba Lászlóné tervei alapján Pap Lajos kôfaragó-díszítôszobrászati műhelyében készült. A garamszentbenedeki úrkoporsó ihlette a betlehemi istállónak is berendezhetô „szentsírt” ugyancsak Csaba Lászlóné tervei alapján Ligeti Ferenc asztalosai készítették. A templomba harmonikusan illeszkedô padok is a fenti vállalkozó műhelyében készültek.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt